Bæredygtighed

  • Direkthilfe
  • Produkter

PRODUKTAUSWAHL

Wir helfen Ihnen dabei das ideale Produkt für Ihre Anforderungen zu finden

zum Service-Bereich

ANWENDUNGSHILFE

Wir helfen Ihnen bei der Verarbeitung unserer Produkte mit Tipps und Know how

zum Service-Bereich

RÜCKRUF / Terminvereinbarung

Sie möchten einen persönlichen Termin oder einen Rückruf vereinbaren? Wir sind gerne für Sie da.

 

 

Termin vereinbaren

Rückruf veranlassen

Bæredygtighed

Økologisk ansvarlighed

Vi forpligter os til at behandle miljøet ansvarligt. Bæredygtighedstanken går som en rød tråd gennem vores firmas historie. Vores virksomhed har allerede i adskillige år satset på en miljøskånende og ressourcebesparende produktionsproces samt på brug af sikre og genbrugelige materialer. Vi forarbejder f.eks. kun CFC-frit og miljøneutralt skumplast, der fremstilles i overensstemmelse med de nyeste miljøbestemmelser.

 

Vores produkter skaber et sundt indeklima

Mange af vores tætningsprodukter er blevet udmærket med GEV-tegnet EMICODE® EC1 PLUS som "meget emissionsfattig". Placeringen i premiumklassen i Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V. (GEV) (Fællesskabet for emissionskontrollerede montagematerialer, klæbestoffer og byggeprodukter) betyder den størst mulige sikkerhed mod belastninger af luften. Forarbejdere og bygherrer har dermed garanti for, at disse produkter ikke afgiver farlige stoffer til luften, og at de ikke kan indebære sundhedsrisici.

 

Tættebåndsortiment certificeret til bæredygtigt byggeri

Bæredygtigt byggeri begynder med byggeprodukterne. Vi har ladet en miljø-produktdeklaration (EPD) for vores tættebånd af polyuretan og polyætylen, kontrollere og certificere efter europæisk standard ISO 14025 og prEN 15804. EPD indeholder vigtige kvantificerede miljørelaterede oplysninger om vores PU- og PE-tættebånds livsvej. Blandt andet giver miljødeklarationen oplysning om energi- og ressourceforbrug og om, i hvilken grad vores tættebånd bidrager til drivhuseffekt, forsuring, overgødskning, nedbrydelse af ozonlaget og dannelse af smog. Desuden gives der oplysninger om tekniske egenskaber, der skal bruges ved bedømmelsen af vores tættebånds præstationsevne i bygninger, dvs. oplysninger om levetid, varme- og lydisolering eller indflydelsen på den indendørs luftkvalitet. Af EPD fremgår det tydeligt, at vores tættebånd ud fra en samlet betragtning af anvendelsen allerede i dag er yderst energibesparende, og at brugen af dem har en bæredygtig positiv virkning på energiforbruget og dermed på den økologiske balance.

 

Reduktion af CO2-fodaftrykket

Reduktionen af CO-fodaftrykket opfatter vi som en del af vores miljøpolitik. For eksempel har vi ved at installere et solcellesystem på taget klart kunnet reducere vores firmabygnings CO-fodaftryk. Dette anlæg producerer i dag i årsgennemsnit ca. 1/5 af vores eget strømforbrug. Dermed yder vi også her vores bidrag til opnåelsen af de klimamål, der blev vedtaget med Kyotoprotokollen og de efterfølgende konferencer på Bali og i København. Som producent af energibesparende og bæredygtige tætningsløsninger ser vi os forpligtede til at forbedre vores produkters indvirkning på miljøet.

 

Ved bæredygtighed forstår vi, at vi, i alt hvad vi gør, må påtage os et ansvar for, at fremtiden bliver værd at leve i.

Derfor skulle du også bruge "blå teknologi" fra ISO-Chemie!

ISO-Chemie certificeret efter miljømanagementstandard ISO 14001

Siden marts dette år har ISO-Chemie rådet over et miljømanagementsystem, der er certificeret efter ISO 14001. Som producent af energieffektive og holdbare tætningsløsninger ser ISO-Chemie sig forpligtet til kontinuerligt at forbedre sine produkters virkning på miljøet samt bestandig at udbygge firmaets miljøaktiviteter. Dette bekender virksomheden sig til med certificeringen efter den internationale miljømanagementstandard ISO 14001.