Kestävyys

  • TUOTTEET

Ei vain tyhjää puhetta – me toimimme!

 

Energiatehokkaiden ja kestävien tiivistysratkaisujen valmistajana pidämme velvollisuutenamme parantaa tuotteittemme ympäristövaikutusta jatkuvasti. Näihin kuuluvat myös yrityksen ympäristötoiminta.

 

Emme halua ainoastaan määritellä arvoja, vaan myös elää niitä. Näin CO2-jalanjälkemme pienentäminen on meille tärkeä osa ympäristöpolitiikkaamme.

 

ISO 14001- ja ISO 9001 -sertifioituna yrityksenä otamme vastuun elämisen arvoisesta tulevaisuudesta – täysin yrityksen tunnuslauseen "use the blue technology" mukaisesti.

 

 

 

Ensiluokkaisia tuotteita terveellistä asuinilmastoa varten

 

Lukuisille tiivistetuotteillemme on myönnetty EMICODE® EC1 PLUS GEV-merkintä "erittäin vähäpäästöinen". Rakentajilla ja rakennuttajilla on takuu siitä, etteivät nämä tuotteet päästä vaarallisia aineita huoneilmaan eivätkä aiheuta terveysriskejä.

 

* Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V. (GEV eli päästövalvottujen asennusaineiden, liimojen ja rakennetuotteiden yhteisö)

 

 

 

EPD-ympäristöleima tuotteillemme

 

Tunnustuksena tuotteidemme kestävyydelle olemme laatineet EPD-ympäristöselosteita. Tiivistenauhavalikoimallemme sekä myös teknisille osillemme.

 

EPD-selosteet julkistavat kattavan taseen kaikista tuotevalmistukseen liittyvistä ympäristövaikutuksista. PU- ja PE-tiivistenauhoista EPD-selosteet antavat tietoja positiivisista vaikutuksista rakennusten energiankulutukseen ja siten niiden ympäristötaseesta.

 

 

 

CO2-jalanjäljen pienentäminen

 

Yrityksemme katolle on asennettu aurinkosähkölaitos. Näin teemme osamme Kioton pöytäkirjan mukaisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

 

 

 

Ympäristösertifiointi standardin ISO 14001 mukaisesti

 

Haluamme jatkuvasti laajentaa yrityksemme ympäristötoimia. Sitoudumme siihen standardin ISO 14001 mukaisella sertifioinnilla. Kansainvälisesti hyväksytty ympäristönhallintajärjestelmä, joka perustuu yrityksen vapaaehtoisiin ympäristönsuojelullisiin toimenpiteisiin.

 

 

 

Tavoitteita ovat

  • toimenpiteet jätteiden hävittämiseksi
  • energiakulutuksen vähentäminen
  • CO2-päästöjen vähentäminen
  • luonnonvarojen säästäminen
  • ympäristöystävällisten, terveydelle vaarattomien, kierrätettävien materiaalien työstö
  • veden, sähkön ja raaka-aineiden säästeliäs käyttö

 

Voimassa olevia lakisääteisiä velvollisuuksia noudattaen on yrityksemme ympäristöpolitiikka suuntautunut näiden vaativien tavoitteiden saavuttamiseen. Ulkoisia tarkastuksia järjestetään säännöllisesti.