• Direkthilfe
 • Produkter

ISO-BLOCO HYBRATEC

Multifunksjonsbånd 4.0 med flere integrerte folielag

ISO-BLOCO HYBRATEC forener kvaliteten til høyverdige vindustetningsfolier med fordelene til multifunksjons-fugetetningsbånd sertifisert av BG 1 og BG R (tysk bygningsbransje). Den nye hybridteknologien forbinder folienes høye luft- og slagregntetthet med den sterke ekspansjonsevnen og den høye permanente evne til absorpsjon av bevegelse til forhåndskomprimert PUR-myk-skum. Det er genialt!

 

Multifunksjonell i henhold til RAL

Med en a-verdi på 0,00 m3/[h·m·(daPa)n] er ISO-BLOCO HYBRATEC så godt som 100% lufttett på innsiden og forhindrer dermed konveksjonsvarmetap. I funksjonsområdet oppviser båndet høye lyddempende og varmeisolerende verdier, og i det værbeskyttende laget er det med over 1050 Pa langt over gjennomsnittet tett mot slagregn. Ved å integrere flere folielag, oppfyller ISO-BLOCO HYBRATEC prinsippet »inne tettere enn ute«.

 

Innovativ hybridteknologi med 10 års funksjonsgaranti*

 • Hybridteknologi med flere folielag
 • Tetting av ulike fuger med bånddimensjoner fra 6 til 40mm
 • Absolutt lufttett på grunn av flere folielag
 • Dobbelt beskyttelsemed hybridteknologi
 • Ingen varme luftstrømmer fra innensiden og ut
 • Maksimal energibesparelse
 • Slagregntett inntil 1050Pa
 • Oppfyllerprinsippet «tettere inne enn ute» med flere folielag
 • Optimal fukttransport
 • Høy uttørkingsevne
 • Høy funksjonell pålitelighetpå grunn av den sterke ekspansjonsevnen
 • kravene som stilles av EnEV (tysk bygningsenergiforordning) og prinsippene i den tyske RAL-normen «Guide til montering»
 • 10 år funksjonsgaranti*

* til produsentens betingelser (kan fås på forespørsel)

 

Pålitelig energieffektiv i passivhus og nullutslippshus

Absolutt lufttetthet, best mulig beskyttelse mot varmetap og slagregn tilpasset klimaendringene, samt permanent evne til absorpsjon av bevegelse er obligatorisk for passivhus og nullutslippshus. Med ISO-BLOCO HYBRATEC er du på den sikre siden!

 

podukt datablad

ISO-BLOCO HYBRATEC

tilbake til oversikten