x

JAK NAS ZNALEŹĆ:

ISO-CHEMIE GmbH

Röntgenstrasse 12

73431 AALEN

TELEFON +49 (0)7361 94 90-0

TELEFAX +49 (0)7361 94 90-90

POST AN info@iso-chemie.de

INFORMACJE PRAWNE

Dyrektorzy Zarządzający, zdolni do reprezentowania firmy:

Josef Deiss i Dr. Martin J. Deiss

KRS: Amtsgericht Ulm, nr HRB 500216

NIP: DE 144 633 343

Osoba odpowiedzialna za treść stron www:

Dr. Martin J. Deiss

 

PRAWO AUTORSKIE I INNE PRAWA OCHRONNE

Copyright ISO-Chemie GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie treści prezentowane na niniejszych stronach www wraz ze znakami towarowymi i tytułami spółki ISO-Chemie GmbH podlegają ochronie prawa autorskiego względnie innych praw ochronnych. Bez zgody spółki ISO-Chemie GmbH i in. nie wolno ich powielać, przetwarzać ani publikować.

RĘKOJMIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Spółka ISO-Chemie GmbH dokłada wszelkich starań, aby informacje dostępne na jej stronach www były prawidłowe i kompletne. Nie można jednak wykluczyć, że nie są bądź kiedyś nie będą one kompletne, prawidłowe czy aktualne, dlatego niniejszym wyklucza się jej rekojmię względnie odpowiedzialność z tego tytułu. Oznacza to wyłączenie wszelkiej odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z używania niniejszych stron www, chyba że są one skutkiem zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa spółki ISO-Chemie GmbH lub osób działających w jej imieniu. Strony www spółki ISO-Chemie GmbH zawierają odsyłacze do innych stron internetowych. Spółka ISO-Chemie GmbH nie odpowiada za treść tych stron i jednoznacznie się od nich dystansuje. Jednocześnie spółka ISO-Chemie GmbH zastrzega sobie prawo do zmian lub uzupełnień udostępnionych informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

AUTOMATYCZNIE GROMADZONE INFORMACJE, NIEBĘDĄCE DANYMI OSOBOWYMI

Strona internetowa spółki ISO-Chemie GmbH może okazyjnie w automatyczny sposób (tzn. nie w ramach procesu rejestracji) gromadzić ogólne informacje, nie mające charakteru danych osobowych (dotyczące np. używanej przeglądarki, liczby odwiedzin, średniego czasu przebywania na stronie, wybranych stron). Spółka ISO-Chemie GmbH wykorzystuje te informacje do badania atrakcyjności swojej strony internetowej oraz ewentualnej poprawy jej treści i funkcjonalności.

Niniejsza strona korzysta z Google Analytics, tj. internetowego narzędzia do analizy statystyk serwisów www firmy Google Inc. („Google“). Google Analytics używa tzw. „Cookies“, czyli niewielkich plików tekstowych, zapisywanych na Twoim komputerze i analizujących sposób korzystania przez Ciebie z odwiedzanych stron internetowych. Informacje generowane przez „Cookies“ dotyczące sposobu korzystania z tej strony internetowej są przesyłane (wraz z Twoim adresem IP) do jednego z serwerów Google w USA i tam zapisywane. Google potrzebuje tych informacji do przeprowadzenia analizy sposobu korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej, sporządzenia przeznaczonego dla właściciela strony raportu na temat podejmowanych na niej akcji oraz realizacji usług związanych z korzystaniem z tej strony i sieci Internet. Google może przekazać te informacje osobom trzecim, o ile jest to podyktowane przepisami prawa lub jeśli osoby te przetwarzają dane, o których mowa, na zlecenie Google. Google w żadnym razie nie skojarzy Twojego adresu IP z innymi zgromadzonymi przez siebie danymi. Możesz uniemożliwić instalację „Cookies“, dokonując odpowiednich ustawień w stosowanej przeglądarce internetowej; zwracamy jednak uwagę, że zachodzi wówczas możliwość niepełnego wykorzystania funkcji dostępnych na naszej stronie. Odwiedzając niniejszą stronę, wyrażasz zgodę na przetwarzanie zgromadzonych o Tobie informacji przez Google w opisany wyżej sposób i w określonym wyżej celu.

ZEWNĘTRZNE LINKI

Mimo starannej kontroli nie oddpowiadamy za treści, do których odsyłają zewnętrzne linki. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiadają wyłącznie ich właściciele/administratorzy.