x

syyskuu 2019

EU-rakennusdirektiivi: ISO-Chemien tuotteilla varustaudut hyvin tulevaisuuteen!

ISO-Chemie-tuotteet antavat suunnittelijoille ja asentajille jo tänään energiatehokkaita ja kestäviä tuoteratkaisuja, jotka täyttävät nykyisen "Euroopan rakennusdirektiivin vaatimukset rakennusten energiatehokkuudesta" (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD).

Uusi EU-direktiivi uusille rakennuksille alkaen vuodesta 2021

Euroopan parlamentti hyväksyi 19. toukokuuta 2019 uuden "direktiivin 2010/31/EU", joka tiukentaa edelleen EU:n rakennusdirektiivin uusia rakennuksia koskevia vaatimuksia. Teollisuusmaissa sähkön kokonaiskulutuksesta 40 prosenttia kuluu rakennusten lämmitykseen tai jäähdytykseen. Euroopan unionin päivitetyn direktiivin tarkoituksena on korjata tämä tilanne ja luoda edellytykset rakennusten energiatehokkuuden kestävälle parantamiselle.

Kaikkia EU-maita sitovassa energiatehokkuutta koskevassa rakennusdirektiivissä (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD) määrätään, että vuodesta 2021 lähtien kaikkien uusien rakennusten tulee noudattaa "vähäisimmän energiankulutuksen talon" vaatimuksia. Tämä on ollut vaatimuksena julkisen sektorin rakennuksissa jo 1. tammikuuta 2019 lähtien. Sen lisäksi on toteutettavissa vastaavanlaisia muunnoksia myös vanhoille rakennuksille, joille ei ole ollut suunnitteilla merkittäviä peruskorjauksia.

 

Mikä on "vähäisimmän energiankulutuksen talo"?

EU ei ole tarkalleen määritellyt ”vähäisimmän energiankulutuksen taloa”.  Käännetyssä alkuperäistekstissä se tarkoittaa: [...] Lähes nollaenergia tai erittäin vähäinen energiantarve pitäisi kattaa lähes kokonaan uusiutuvilla energialähteillä, mukaan lukien paikallisesti tai rakennuspaikan läheisyydessä tuotettu uusiutuva energia. [...]
Rakennuksille, joita kutsutaan nimityksellä "Nearly-Zero-Energy Buildings” ja joiden energiantarve on lähes nolla, on tulossa uusi rakennusstandardi vuodesta 2021 lähtien Euroopan unionissa.

 

EU-rakennusmääräysten mukaiset tuoteratkaisut

Energiatehokkaiden ja kestävien tiivistysratkaisujen valmistajana pidämme velvollisuutenamme parantaa tuotteidemme ympäristövaikutusta jatkuvasti. Tästä syystä monet tuotteistamme ovat jo nyt valmiit huomispäivän tarpeisiin ja vastaavat EnEV:n lisäksi myös uuden EU-rakennusdirektiivin vaatimuksia.

Monikäyttöisten tiivistenauhojemme ISO-BLOCO HYBRATEC ja ISO-BLOCO ONE absoluuttinen tiiviys (a-arvo 0,00 m3 / [hm (daPa) n]) varmistaa, että hallitsematon konvektiolämpöhukka tai vetoilman vaikutus ikkunaliitossaumojen kautta eivät enää ole olennaisia tekijöitä.

Seinäasennusjärjestelmä käytettävät lämmöneristysmateriaalit ja optimoitu asennus rakennuksen ulkoiseen lämmöneristystasoon takaavat optimaalisen isotermisen prosessin. Tämä johtaa rakenteiden lämpösiltojen vähentymiseen ja saa aikaan lämpimämmät sisäseinäpinnat. Asennus talon seinän eteen mahdollistaa auringosta tulevan lämmön hyödyntämisen ja parantaa edelleen energiatasetta.

 

Lisätietoja kestävien ja EPDB-yhteensopivien eristysratkaisujen ja etupuolisten seinäasennusjärjestelmien eduista:

 

takaisin yleisnäkymään