x

Elokuu 2022

MONIKÄYTTÖINEN TIIVISTYSNAUHA ISO-BLOCO HYBRATEC SERTIFIOITU NYT PASSIIVITALOIHIN

Passive House Institute Darmstadtin Dr. Feist on testannut ISO-Chemien monikäyttöisen tiivistysnauhan ISO-BLOCO HYBRATEC tuotteen soveltuvuutta käytettäväksi passiivitalojen rakentamisessa. Huomattavien toiminnallisten ominaisuuksiensa ansiosta ISO-BLOCO HYBRATEC sai virallisen "Zertifizierte Passivhaus Komponente"-palkinnon, joka kertoo tiivistysnauhan soveltuvuudesta passiivitakokomponentiksi.

Avainrooli passiivitalojen ikkunoiden tiivistämisessä

Ikkuna- ja oviliitosten 3-tasoiseen tiivistykseen kehitetty monikäyttöinen nauha testattiin tunnetussa instituutissa Ilmatiiviysjärjestelmän ikkunaliitos -testikategorian tiukkojen vaatimusten mukaisesti. Passiivitalorakentamisessa keskeistä asemassa on rakennuksen korkea ilmatiiviys, jotta lämmitystarve pysyy alhaisena. Ikkunoiden tiivistämisessä ilmatiiviin rakenteen laadukas tiivistys on tässä tärkeässä roolissa.

 

Testattu realistisessa asennustilanteessa

Käytännön suorituskyvyn varmistamiseksi ISO-BLOCO HYBRATEC testattiin myös realistisessa asennustilanteessa testausprosessin aikana. Nauhaa testattiin eri ikkunakarmimateriaaleihin sekä rakenteellisissa liitostilanteissa sekä puurakenteisiin että massiivirakenteisiin. Ikkunan ja seinän välisen liitostiivisteen ilmatiiviystesti suoritettiin massiivi- ja kevytseinille. Puurakenteessa käytettiin ilmatiiviistä OSB-levyistä tai filmivanerilevyistä tehtyjä puuseiniä, jotka liimattiin ilmatiiviiksi epoksihartsilla.

 

Testaus passiivitalo-sertifioidulla ETUPUOLISELLA SEINÄASENNUSJÄRJESTELMÄLLÄ ISO-TOP WINFRAMER „TYPE 3”

Massiiviseinien asennustilanteessa käytettiin ilmatiiviitä kevytbetonilevyjä lämpösiltaoptimoituun ikkuna-asennukseen yhdessä etupuolisen seinäasennusjärjestelmän ISO-TOP WINFRAMER „TYPE 3” kanssa. Myös käytetty etupuolinen seinäasennusjärjestelmä on ISO-Chemieltä. ISO-TOP WINFRAMER „TYPE 3” sai Passiivitaloinstituutin Sertifioidut passiivitalokomponentit -palkinnon jo vuonna 2018 ja on sittemmin hyväksytty passiivitalojen ikkunaelementtien asentamiseen ”seinän etupuolelta”.

 

Ilmatiiviys säästää paljon lämmitysenergiaa

ISO-BLOCO HYBRATEC on onnistuneella passiivitalosertifioinnillaan osoittanut soveltuvuuden passiivitalorakentamiseen "Ilmatiiviysjärjestelmän ikkunaliitoksena”.

 

Uudentyyppisellä hybriditekniikalla varustettu monikäyttöinen tiivistysnauha saavuttaa erinomaiset arvot kaikilla kolmella tiivistystasolla RAL-asennusoppaan vaatimusten 3-tasoisen mallin mukaisesti.

 

Sisä- ja ulkoilman välisen tiivistyskerroksen energiatehokas tiivistenauha on testattu erinomaisella ilmatiiviydellä ja se tarjoaa maksimaalisen lämpösuojan. Hallitsematon konvektiolämpöhukka ja veto liitosliitoksen kautta voidaan välttää tehokkaasti, mikä on tärkeä tekijä energiaa säästävässä rakentamisessa.

 

Optimaalinen kosteudensiirto

ISO-BLOCO HYBRATEC -tiivistysnauhaan on integroitu useita sulkukerroksia kalvotekniikan avulla, mikä vastaa RAL-periaatetta ”sisältä tiiviimpi kuin ulkoa”. Korkea kuivausteho mahdollistaa kosteuden poistumisen liitoksista ulos ja hallitun kuivumisen. Näin homeen muodostuminen ja siitä johtuvat rakenteelliset vauriot voidaan välttää alusta alkaen.

 

Passiivitalosertifioitu 3-tasoinen, monitoimikäyttöinen, hybriditeknologialla varustettu tiivistysnauha

Yli 1050 Pa:n sadevedenkestävyys

Toiminta-alueellaan ISO-BLOCO HYBRATEC -tiivistysnauhalla on erittäin hyvä ääni- ja lämpöeristys. Lisäksi sääsuojaustason MF-1-sertifioitu monikäyttöinen tiivistysnauha vakuuttaa yli 1050 Pa:n sadevedenkestävyydellään. Korkeatasoinen suoja sadetta vastaan ilmastonmuutoksen, yhä yleistyvien äärimmäisten sääilmiöiden sekä rankkojen myrskyjen ja sateiden vuoksi on erittäin tärkeää sijoittajille, kiinteistön omistajille ja asukkaille.

 

Tämän lisäksi ISO-BLOCO HYBRATEC -tiivistysnauhassa on myös vahva paisuntavoima ja pitkäaikainen rakenteen liikkeen kestokyky. ISO-Chemie myöntää tuotteelle 10 vuoden toimintatakuun.

 

Palkittu RAL-laatumerkillä ja EC1PLUS-merkinnällä

ISO-BLOCO HYBRATEC on jo saanut useita palkintoja. RAL Gütegemeinschaft Gebäudeabdichtungssysteme e.V. myönsi tiivistystuotteelle RAL-laatumerkin ”Liitostiivistyskomponentit ja -järjestelmät”. Lisäksi nauhalla on EC1PLUS-merkintä ja ”erittäin vähäpäästöisenä” tuotteena se kuuluu EMICODE®-kriteerien mukaan premium-luokkaan ”Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V." (GEV), mikä on toinen ympäristöystävällistä rakentamista edustava laatumerkintä. Samalla monikäyttöinen tiivistysnauha täyttää myös rakennusenergialain (GEG) vaatimukset.

 

Mukana energiasiirtymässä

Passiivitalosertifioidut tuotteet tarjoavat suunnittelijoille, rakennuttajille ja rakentajille turvaa onnistuneeseen passiivitalon rakentamiseen. Useat energiatehokkaiden ja vastuullisten rakennustiivistysratkaisujen valmistajan tuotteet on jo sertifioitu passiivitaloihin soveltuviksi rakennuskomponenteiksi. Passiivitaloinstituutti on palkinnut monikäyttöisten saumojen tiivistysnauhojen ISO-BLOCO HYBRATEC ja ISO-BLOCO ONE lisäksi seinäasennusjärjestelmät ISO-TOP WINFRAMER „TYPE 1” ja „TYPE 3”. ISO-Chemien tuotteet auttavat vähentämään rakennusten primäärienergian kulutusta ja edistävät näin energiasiirtymän onnistumista.

 

takaisin yleisnäkymään