x

Maaliskuu 2021

UUDEN DIN 18542:2020 -STANDARDIN MUKAAN TESTATTU ISO-BLOCO HYBRATEC MF1 -MONITOIMINAUHA

Uuden DIN 18542:2020 -standardin voimaantulon jälkeen on erityisesti monitoiminauhoihin sovellettu uusia testikriteerejä. Testasimme yhtenä ensimmäisistä tiivistenauhojen valmistajista ensiluokkaisen ISO-BLOCO HYBRATEC -monitoimisen tiivistynauhan rasitusryhmässä MF1 uuden DIN-standardin mukaisesti.

Uudistetun standardin myötä monitoimisille tiivistynauhoihoille on otettu käyttöön rasitusryhmät MF1 ja MF2. Aiemmin tiivistysnauhat testattiin muiden saumojen tiivistenauhojen tai puristenauhojen kanssa kuormitusryhmien BG1/BG2 ja BGR mukaisesti. Tällöin monitoiminauhojen 3-tasoisen tiivistyksen tyypillinen toiminnallinen ominaisuus jäi suurimmilta osin ilman huomiota.

 

BGR-testi suoritettiin todisteena ilmatiiviydestä BG1- tai BG2-testin lisäksi, mutta useimmiten vain pienemmille sauman mitoille. Vuoden 2020 DIN 18542 -versiossa on nyt säännelty siten, että uusissa monitoimitiivisteluokissa MF1 ja MF2 vaadittava ilmatiiviys on saavutettava myös suurimmalla määritetyllä saumamitalla. Tämä koskee myös kaikkia teknisissä selosteissa esitettyjä parametrejä sadenvedenläpäisyn ja säänkestävyyden osalta.

 

Toinen uuden DIN 18542 -standardin testivaatimus on "toiminnallisen tason suojaaminen". Ainoastaan monitoimiset nauhat, joiden veden läpäisysyvyys on pieni, saavat standardin DIN 18542:2020 MF1-luokan mukaisen merkinnän. Yksi testi osoitti, että rankkasade ei aiheuta ISO-BLOCO HYBRATECin täydellistä kastumista.

 

MF1-testattuja monitoimitiivisteitä, kuten ISO-BLOCO HYBRATEC, voidaan käyttää ikkunoiden ja ovien tiivistämiseen suorassa sääaltistuksessa, eikä niitä tarvitse suojata muulla materiaalilla tai järjestelmällä, kuten MF2-luokitelluilla nauhoilla.

 

Monitoiminen, uudentyyppisellä hybriditeknologialla varustettu tiivistysnauhamme pystyi osoittamaan suorituskykynsä kaikilla alueilla MF1-testissä DIN 18542:2020 -standardin mukaisesti. ISO-BLOCO HYBRATECilla on toiminnalliset ominaisuudet, jotka ylittävät standardin edellyttämät arvot. Erinomaisella yli 1050 Pa:n sadevedenkestävyydellä, absoluuttisella ilmatiiviydellä, jonka a-arvo on nolla, erinomaisilla jopa 60 dB:n äänieristysarvoilla ja erittäin hyvällä lämmöneristyksellä, ISO-BLOCO HYBRATEC soveltuu täydellisesti normien mukaiseen, pysyvään ja luotettavaan ikkunoiden tiivistykseen.

 

Erityinen monitoimisen ikkunasaumatiivistenauhamme teknologinen piirre on siihen integroidut useat sulkukerrokset, ns. ”kalvopalomuurit”. Tämä estää vedon aiheuttamaa energiahäviötä ja mahdollistaa optimaalisen kosteuden siirron vastaavalla kuivumisvaikutuksella. Näin nauha noudattaa myös periaatetta ”tiiviimpi sisältä kuin ulkopuolelta".

 

MF1-testattu ISO-BLOCO HYBRATEC -monitoiminauhamme on EU:n rakennusdirektiivin mukainen ja täyttää uuden rakennusenergialain (Gebäudeenergiegesetz – GEG) vaatimukset, joka otettiin käyttöön 1. marraskuuta 2020. Tämä on tärkeä turvallisuustekijä niin suunnittelijoille, asentajille kuin rakennuttajillekin sääntöjen mukaisessa ja pitkäikäisessä ikkunaliitosten tiivistämisessä.

takaisin yleisnäkymään