x

helmikuu 2021

UUDEN DIN 18542:2020 - TUOTENORMIN ASETTAMAT VAATIMUKSET

Huhtikuussa 2020 normin DIN 18542 vuoden 2009 tuotenormi korvattiin tuotenormilla DIN 18542:2020. Kaikki tämän päivämäärän jälkeen tapahtuvat tarkastukset on nyt suoritettava uuden version mukaisesti.

Normin DIN 18542 vuoden 2020 tuotenormi määrittää vaatimukset ja tarkastusmenetelmät kyllästetyille ja esikomprimoiduille saumatiivistysnauhoille sekä polyuretaanista (PUR) valmistetuille kyllästetyille monitoimisille saumatiivistenauhoille  joita käytetään rakennuksen kuoren saumatiivistykseen rakentamisessa. Tuotenormina se säätelee teknisiä vähimmäisominaisuusia ja huolehtii näin tuotteiden laatutasosta. Liitäntäsaumat, rakenneosien saumat ja liikuntasaumat tiivistetään DIN-normin mukaisesti tarkastettujen tuotteiden avulla pysyvästi viistoa rankkasadetta kestäväksi ja ilmatiiviisti.

 

Saumatiivistenauhat ja monitoimiset saumatiivistenauhat on tähän asti tarkastettu Saksalaisten BG1- ja BGR-määräysten mukaisesti ja niitä on pidetty vastaavina tuotteina. Tällöin monitoimisten saumatiivistenauhojen 3-tasoinen tiivistetehtävä jätettiin suurelta osin huomioimatta. Lisäksi nauha- ja kokotyyppien ilmatiiviyden todistava BGR-tarkastus oli nähtävä vain BG1- ja BG2-tarkastusta täydentävänä ja siksi se suoritettiin usein vain vähäisellä saumakoolla.

 

Muokatun normin myötä mukaan otettiin nyt erityiset monitoimisia saumatiivistenauhoja koskevat kuormitusryhmät MF1 ja MF2. Tähänastisen BG1/BGR- ja BG2/BGR-määräysten mukaisen luokituksen kaltaisesti ryhmä määrittää käyttöalueen. MF1-monitoiminauhoja saa käyttää suorissa, eikä niitä tarvitse suojata päälle asennettavalla materiaalilla tai järjestelmällä. MF2-tarkastetut monitoiminauhat on hyväksytty pääosin suojatulle alueelle, ja ne peitetään jälkikäteen ETICS-järjestelmällä tai muulla sääsuojalla.

 

Uusissa monitoimisten saumatiivistenauhojen luokissa MF1 ja MF2 on vaadittu ilmatiiviys saavutettava myös suurimmassa ilmoitetussa saumakoossa. Näin kaikki teknisessä tietolehtisessä ilmoitetut sadevesitiiviyttä, ilmatiiviyttä ja säänkestävyyttä koskevat parametrit on varmistettava aina myös kaikissa ilmoitetuissa maksimikokoisissa saumoissa.

 

Monitoimiset tiivistenauhat voivat silloin hyödyntää suoritustehoaan saumassa, kun ne toimivat täysin toiminnallisena tiivisteenä. Tällöin on ratkaisevaa se, ettei suurin osa nauhasta kastu viistossa rankkasadekuormituksessa, vaan korkeintaan 15 mm:n alue – ulkoreunasta mitattuna – suorittaa sääsuojauksen. "Toimintotason suoja" on nimeltään lisätarkastusvaatimus, joka on tullut uutena mukaan mittapuuna MF1- ja MF2-tarkastettujen monitoiminauhojen hyväksyntään.

 

Saksan uusi rakennusenergialaki (GebäudeEnergieGesetz), joka tuli voimaan 1. marraskuuta 2020, asettaa entistä enemmän painoa lämpöeristykselle ja PSI-arvoille. Lämpöeristysominaisuuksien mittausta on sovitettu näissä vaatimuksissa seuraavasti, jotta suunnittelijoilla olisi käytettävissään paremmat ja käytännönläheisemmät tiedot. Sitä varten on nyt ilmoitettava kolmen tarkastuksen keskiarvot, jotka mitataan 50 % komprimoiduista koetuskappaleista, mikä on myös uutta.

 

ISO-Chemien saumantiivistysnauhojen ja monitoimisten tiivistenauhojen laatuominaisuudet

 • Hyväksytty asennettavaksi rakennuksiin Saksan uuden rakennusenergialain (tähän asti ENEV) mukaisesti
 • Täyttävät tuotenormin DIN 18542:2020 tiukentuneet vaatimukset
 • CE-sertifioitu, ETA-hyväksyntä
 • Käytettävissä kaikissa rakennustyypeissä, massiivisessa, asuin-, liikerakentamisessa, teräs- ja puurakentamisessa
 • Tiivistys tuulta, pölyä, viistoa rankkasadetta, roiskevettä vastaan
 • Höyrydiffuusioavoin kuivia asennussaumoja varten
 • kestoelastinen, kestää hyvin jatkuvaa liikettä
 • ääntä ja lämpöä eristävä
 • Voidaan maalata tavanomaisilla ulkoseinien dispersiomaaleilla
 • Tasainen, DIN-normitettu ja säännöllisesti ulkoisten laitosten valvoma laatu
 • Ulkoinen valvonta: ift Rosenheim
 • 10 vuoden toimintatakuu

takaisin yleisnäkymään