x

BEZPIECZNE STOSOWANIE PRODUKTÓW PU WYKONANYCH Z DIIZOCYJANIANU

W przypadku przemysłowego lub komercyjnego stosowania produktów o zawartości wolnego diizocyjanianu powyżej 0,1% szkolenie będzie obowiązkowe od dnia 24 sierpnia 2023 r. Zgodnie z europejskim rozporządzeniem w sprawie chemikaliów „REACH” wszyscy przetwórcy tych produktów muszą kwalifikować się do bezpiecznego stosowania poprzez odpowiednie szkolenie.

Wyraźnie wyłączone z tego jest stosowanie taśm uszczelniających fugi i taśm wielofunkcyjnych wykonanych z pianki PU, a także produktów o zawartości diizocyjanianu poniżej 0,1%.

 

 

Brak obowiązku szkolenia występuje np. dla przyjaznej dla zdrowia poliuretanowej pianki pistoletowej 1K ISO-TOP THERMFOAM „BLUE LINE“.

 

Ze względu na niskomonomerową formułę ma bardzo niską zawartość wolnych diizocyjanianów i dlatego jest szczególnie przyjazna dla zdrowia w użyciu. Izocyjanian wymagany do produkcji już tutaj się wytrącił i spadł poniżej obowiązującej wartości dopuszczalnej.

 

 

Dowiedz się więcej

 

Perfekcyjna do renowacji budynków:
nie zanieczyszcza powietrza w pomieszczeniach, ponieważ zawiera mało izocyjanianów!

 

 

Co zapisy rozporządzenia oznaczają dla firm i podmiotów przetwarzających?

 

  • W celu bezpiecznego obchodzenia się z produktami zawierającymi diizocyjanian (zawartość wolnych diizocyjanianów powyżej 0,1%), wszyscy przetwórcy będą zobowiązani do przejścia szkolenia od 24 sierpnia 2023 r.!
  • Przetwórcy muszą być przeszkoleni przez pracodawcę!
    • Szkolenia np. online za pośrednictwem FEICA
    • Szkolenie musi być odświeżane co 5 lat
  • Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich komercyjnych i przemysłowych użytkowników produktów o całkowitym stężeniu monomerycznego diizocyjanianu > 0,1%!
  • Udokumentowany dowód uczestnictwa w szkoleniu, w tym pomyślnie ukończony egzamin końcowy jest obowiązkowy!
  • Brak wymogu posiadania certyfikatu szkolenia przy zakupie lub sprzedaży produktów!
  • Wyspecjalizowani dealerzy są zobowiązani do przekazywania informacji przetwórcom produktów PU, których to dotyczy!

 

 

Gdzie oferowane są szkolenia?

 

Wspieramy Verband der Europäischer Kleb- und Dichtstoffindustrie FEICA (Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Klejów i Materiałów Uszczelniających FEICA) w podnoszeniu świadomości na temat bezpiecznego stosowania produktów PU (https://www.feica.eu/PUinfo). Pod poniższym linkiem znajdziecie Państwo koncepcje szkoleniowe dla odbycia i certyfikacji wymaganego szkolenia.

 

Zarejestruj się za darmo z kodem rabatowym "FEICA_21_G

 

Pomyślny udział w szkoleniu i teście wielokrotnego wyboru jest następnie dokumentowany odpowiednim certyfikatem. Więcej informacji na temat kursów szkoleniowych oferowanych przez Stowarzyszenia można znaleźć na stronie internetowej utworzonej specjalnie w tym celu: https://www.safeusediisocyanates.eu/

 

FAQ:

Czego dotyczy rozporządzenie REACH?

Istnieją dowody na działanie rakotwórcze niektórych izocyjanianów. Z tego powodu, w celu ochrony przetwórców, rozporządzenie REACH zostało dostosowane w odniesieniu do przetwarzania diizocyjanianów.


REACH to prawo Unii Europejskiej mające na celu poprawę ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami, które mogą być powodowane przez chemikalia.

Co się zmienia?

Po dniu 24 sierpnia 2023 r. diizocyjaniany nie mogą być stosowane przemysłowo ani komercyjnie, jako substancje lub składniki innych substancji lub mieszanin. Wyjątkiem jest możliwość stosowania przy stężeniu diizocyjanianów mniejszym niż 0,1 % masy całego produktu.

Jakie są zagrożenia dla zdrowia związane z diizocyjanianami?

Ostre objawy obejmują kaszel, duszności, katar i podrażnienie oczu. Skutki te mogą wystąpić z przesunięciem czasowym i mogą zagrażać życiu. Przewlekłe skutki obejmują choroby układu oddechowego, rozwój zawodowej astmy izocyjanianowej i rzadziej alergiczne kontaktowe zapalenie skóry. Ponadto diizocyjaniany mogą powodować i / lub wspierać rozwój raka.

Jak duże jest niebezpieczeństwo związane z diizocyjanianem?

Unia Europejska szacuje, że każdego roku po kontakcie z diizocyjanianami dochodzi do tysięcy przypadków chorób układu oddechowego.

W jaki sposób izocyjanian dostaje się do organizmu?

Izocyjaniany są wprowadzane do organizmu głównie przez drogi oddechowe, ale mogą również dostać się do organizmu przez skórę. Jak mogę chronić się przed izocyjanianami? W zależności od produktu filtry gazowe A lub B mogą być stosowane jako ochrona dróg oddechowych. Należy używać rękawic ochronnych z butylu lub kauczuku fluorowego. (BGR 190) / (GUV-R 190). Aby zachować bezpieczeństwo, należy zawsze przestrzegać instrukcji zawartych w odpowiedniej karcie charakterystyki bezpieczeństwa.

Co oznacza to ograniczenie dla firm?

Zgodnie z TRGS 430 pracodawca musi ustalić, czy zamiast izocyjanianów stosuje się substancje lub procesy o niższym ryzyku.

Co należy zrobić, jeśli stosowanie izocyjanianów jest konieczne ze względu na wymagania techniczne?

Zgodnie z TRGS 430 należy skrupulatnie sprawdzić, czy dostępne są produkty niskoemisyjne. W ramach oceny ryzyka należy zbadać zastosowanie rozwiązań alternatywnych.

Konwencjonalne produkty o dużych obciążeniach są nadal stosowane w naszej firmie. Co robić?

Monterzy muszą zostać przeszkoleni i otrzymać certyfikat po teście końcowym. Szkolenia i testy muszą być wznawiane w regularnych odstępach czasu.

Jakich produktów można używać bez szkolenia?

Powrót do przeglądu