x
  • POMOC NA ŻYWO
  • PRODUKTY

WYBÓR PRODUKTU

Pomożemy Ci znaleźć idealny produkt dla Twoich potrzeb

do obszaru usług

POMOC APLIKACJI

Pomożemy Ci z przetwarzania naszych produktów z porad i know-how

do obszaru usług

ODDZWONIENIE/ UZGODNIENIE TERMINU

Państwo chcą uzgodnić termin lub chcą żeby do Państwa oddzwonić? Jesteśmy chętnie do dyspozycji.

 

 

Uzgodnić termin

Zlecić oddzwonienie

PRASA 05/2015

IFT ROSENHEIM POTWIERDZA NAJWYŻSZĄ OBCIĄŻALNOŚĆ ISO-TOP WINFRAMER ORAZ JEGO DOSKONAŁE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONY AKUSTYCZNEJ

ISO-Chemie poddał swój system montażu w zewnętrznej warstwie izolacji cieplnej badaniom elementów budowlanych przez ift Rosenheim z wielowarstwową symulacją praktyczną, jak również badaniom ochrony akustycznej, oraz udowodnił, że ISO-TOP WINFRAMER sprostał obciążeniom realnej sytuacji zabudowy. Dzięki temu ISO-TOP WINFRAMER zalicza się do najlepszych zbadanych systemów montażu w zewnętrznej warstwie izolacji cieplnej na rynku.

Badanie elementu budowlanego z symulacją praktyczną
Przy badaniu elementu budowlanego MO-01/1 przez ift Rosenheim wykazane zostały predyspozycje oraz wydajność tego systemu. Przy tym ISO-TOP WINFRAMER został poddany szczegółowemu testowi obciążeń w celu wykazania jego możliwości użytkowania w realnej sytuacji zabudowy. System ISO-TOP WINFRAMER zdał bez zastrzeżeń zarówno testy na zdolność przejmowania ruchów (wydłużenie, wyboczenie, ścinanie, łączenie), jak również odporność na mechaniczne obciążenia zmienne, zmiany temperatury, jak również działanie światła i wilgoci. Ponadto system przeszedł pozytywnie testy na czynniki jak kompatybilność z graniczącymi materiałami, zachowanie ogniowe, szczelność powietrzna, odporność na zacinający deszcz, przetwarzalność, jak i wiele innych właściwości.

Badanie ochrony akustycznej z wynikiem testu równym szeptowi
W kolejnym badaniu ift Rosenheim wykazywał właściwości ochrony akustycznej ISO-TOP WINFRAMER. Także ten test został zaliczony z wyśmienicie dobrym wynikiem. Poprzez wysoką wartość współczynnika tłumienia akustycznego własnego (wykazane 63 dB) ISO-TOP WINFRAMER wspiera ochronę akustyczną elewacji oraz zabudowanych elementów, a z gromkiego hałasu w obszarze połączenia okna z murem czyni prawie niewyczuwalny szept.

Dzięki temu ISO-TOP WINFRAMER spełnia wszystkie normatywne zapisy, wartości i wymagania, które udowadniają jego przydatność do stosowania. Wszystkie certyfikaty mogą być Państwu wykazane za zapytanie ISO-Chemie.

Na naszej stronie produktowej dowiecie się Państwo, co jeszcze potrafi system ISO-TOP WINFRAMER.

Powrót do przeglądu