x
  • POMOC NA ŻYWO
  • PRODUKTY

WYBÓR PRODUKTU

Pomożemy Ci znaleźć idealny produkt dla Twoich potrzeb

do obszaru usług

POMOC APLIKACJI

Pomożemy Ci z przetwarzania naszych produktów z porad i know-how

do obszaru usług

ODDZWONIENIE/ UZGODNIENIE TERMINU

Państwo chcą uzgodnić termin lub chcą żeby do Państwa oddzwonić? Jesteśmy chętnie do dyspozycji.

 

 

Uzgodnić termin

Zlecić oddzwonienie

PRASA 03/2014

ISO-BLOCO ONE – PIERWSZA TAŚMA USZCZELNIAJĄCA ZBADANA POD KĄTEM BG1 I BG R ZE ZNAKIEM JAKOŚCI RAL

ISO-BLOCO ONE - wielofunkcyjna taśma uszczelniająca spoiny firmy ISO-Chemie w wyniku swoich prekursorskich właściwości nadal jest nastawiona na sukces. Ta taśma „wszystko w jednym“ może się pochwalić kolejną odznaką jakościową, certyfikacją Stowarzyszenia Jakości RAL dla Komponentów i Systemów Uszczelnień Spoin e.V. (FDKS)

ISO-BLOCO ONE była już pierwszą taśmą uszczelniającą spoiny, która została przebadana zgodnie z nową normą DIN 18542. Posiada ona zarówno dla zewnętrznego uszczelnienia wymaganą klasyfikację BG1, jak również dla uszczelnienia wewnętrznego klasyfikację BG R. Na gruncie swoich wspaniałych właściwości taśma ta spełniała również wymagania RAL, wywodzące się z powyższej normy. Jako pierwsza wielofunkcyjna taśma uszczelniająca spoiny z certyfikacją BG1 i BG R taśma ISO-BlOCO ONE przejmuje na rynku uszczelnień okiennych pionierską rolę.

Jako produkt przebadany przez RAL taśma ISO-BLOCO ONE została wyróżniona znakiem jakości RAL „Komponenty i Systemy Uszczelnień Spoin“. Ten znak jakości zapewnia wyśmienitą długotrwałą jakość oraz wynikającą z tego pewność planowania, ponieważ produkty, którym RAL przyznał znak jakości, muszą być poddawane regularnym kontrolom wewnętrznym oraz niezależnych instytucji pod kątem niezmiennej jakości wystarczającej do spełnienia wymagań normy DIN. Dla warunków badawczych stowarzyszenia RAL określane są najwyższe standardy techniczne dotyczące każdego badanego produktu. Dlatego taśma ISO-BLOCO ONE nadzorowana jest przez niezależny instytut ift Rosenheim pod kątem wszystkich ważnych aspektów jakościowych, jak np. odporność na zacinający deszcz i na szczelność na przepływ powietrza.

Spoiny połączeniowe okien poddawane są licznym obciążeniom fizykalno-budowlanym oraz pogodowym. Dlatego uszczelnienie pełni tu główną rolę w zapewnieniu zdolności funkcjonalnych okien i elewacji. Prawidłowe uszczelnienie powinno zapewniać trwałą funkcjonalność pod kątem aspektów energetycznych, odporności na zacinający deszcz, obciążenia wietrzne, tworzenia kondensatów, izolacji akustycznej oraz ruchów elementów budowlanych. Z tego względu Stowarzyszenie Jakości RAL dla Komponentów i Systemów Uszczelnień Spoin e.V. wyznaczyło sobie za zadanie certyfikować jedynie te produkty, które bez zarzutu spełniają we wszystkich obszarach funkcyjnych wymagania ustawy energooszczędnej EnEV oraz pozostałych przepisów prawnych. Certyfikacja RAL następuje w zgodności z trzystopniową koncepcją uszczelnienia, gdzie wszystkie trzy płaszczyzny uszczelnienia, tzn. zewnętrzna, środkowa i wewnętrzna, traktowane są jako całościowy system uszczelnienia.

Dzięki swoim nieprzeciętnym zdolnościom funkcyjnym wielofunkcyjna taśma uszczelniająca spoiny ISO-BLOCO ONE spełnia wraz z trzema płaszczyznami funkcyjnymi wszystkie kryteria jakościowe, które wymagane są dla certyfikacji RAL.

Kryterium RAL – odporność na zacinający deszcz, izolacja cieplna i akustyczna, szczelność powietrzna
Z odpornością na zacinający deszcz ponad 1.000 Pa w płaszczyźnie ochrony pogodowej, wyśmienitą izolacją cieplną i akustyczną w funkcyjnym obszarze środkowym oraz absolutną szczelnością powietrzną oraz hamowaniem pary wodnej w płaszczyźnie wewnętrznej, która oddziela mikroklimat pomieszczenia od zewnętrznego, taśma ISO-BLOCO ONE piecze trzy pieczenie na jednym ogniu.

Taśma poprzez swój rewolucyjnie niski współczynnik a = 0,00 m3/[h • m • (daPa)n] może zapunktować zarówno podczas badania RAL, jak również przy klasyfikacji BG R zgodnej z nową normą DIN 18542. W obu testach jego wartość jest wyraźnie niższa od wymaganej 0,1 m3/[h • m • (daPa)n]. Dzięki temu zgodnie ze stanem techniki taśma jest w obszarze wewnętrznym absolutnie szczelna powietrznie i przyczynia się przez to do dużo większego spadku konwekcyjnej utraty ciepła, niż jest to wymagane w nowej dyrektywie EnEV.

Kryterium RAL – „wewnątrz szczelniej niż na zewnątrz“
Z ekstremalnie korzystną wartością spadku współczynnika sd 50:1 taśma oferuje w tym typie wysoki spadek stopnia dyfuzji pary wodnej oraz odpowiada zasadzie „wewnątrz szczelniej niż na zewnątrz“ zgodnie z Wytycznymi Planowania i Wykonania Montażu Okien i Drzwi Domowych Stowarzyszenia Jakości RAL dla Okien i Drzwi Domowych e.V. ISO-BLOCO ONE umożliwia dzięki temu efektywne odprowadzanie wilgoci na zewnątrz oraz szybkie wysychanie spoiny.

Pozostałe kryteria certyfikacji to między innymi, odporność na promieniowanie UV oraz odporność temperaturowa, jak również trudnopalność. Ponadto muszą być udowodnione bezpieczeństwo oraz trwałość w zastosowaniu. Badany jest także proces produkcji oraz czy produkt odpowiada wymaganiom dotyczącym higieny, zdrowia i ochrony środowiska.

Wykonawcy, planiści oraz inwestorzy mogą więc spokojnie zdać się także w przyszłości na wyśmienite właściwości tej inteligentnej trójpłaszczyznowej taśmy uszczelniającej spoiny, co potwierdza najnowsze wyróżnienie znakiem jakości RAL. Ten znak jakości preferuje rozwiązania uszczelnień zgodne z duchem czasu, stały rozwój, jak również zastosowania bez zarzutu pod kątem ekonomicznym, fizykalno-budowlanym oraz w zgodności z dyrektywą EnEV.

Powrót do przeglądu