x
  • POMOC NA ŻYWO
  • PRODUKTY

WYBÓR PRODUKTU

Pomożemy Ci znaleźć idealny produkt dla Twoich potrzeb

do obszaru usług

POMOC APLIKACJI

Pomożemy Ci z przetwarzania naszych produktów z porad i know-how

do obszaru usług

ODDZWONIENIE/ UZGODNIENIE TERMINU

Państwo chcą uzgodnić termin lub chcą żeby do Państwa oddzwonić? Jesteśmy chętnie do dyspozycji.

 

 

Uzgodnić termin

Zlecić oddzwonienie

PRASA 03/2014

ISO-CHEMIE CERTYFIKUJE ZGODNIE Z NORMĄ ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ISO 14001

Od marca tego roku ISO-Chemie dysponuje systemem zarządzania środowiskowego zgodnym z ISO 14001. Jako producent efektywne energetycznie & zrównoważone rozwiązania uszczelnień firma czuje się zobowiązana w sposób ciągły polepszać wpływ swoich produktów na środowisko, jak również rozbudowywać przedsiębiorcze aktywności środowiskowe. W tym celu firma legitymuje się certyfikacją zgodną z międzynarodową normą zarządzania środowiskiem ISO 14001.

 

Ten uznany w świecie system zarządzania środowiskiem bazuje na społecznych środkach zaradczych przedsiębiorstwa w celu ochrony środowiska, które przyczyniają się do ciągłego procesu ulepszania. W tym celu firma ISO-Chemie zdefiniowała mierzalne cele środowiskowe, jak np. czynności utylizacji odpadów, dalsza redukcja zużycia energii oraz spadek emisji CO2. Pozostałe ważne cele to oszczędność zasobów poprzez przetwarzanie przyjaznych dla środowiska, nie wpływających na zdrowie materiałów poddawanych recyklingowi, jak również oszczędne zużycie wody, elektryczności i surowców. Zgodnie z powyższym polityka środowiskowa firmy została ukierunkowana na osiągnięcie tych ambitnych celów, przy zachowaniu prawnie obowiązujących wymagań. W celu osiągnięcia ciągłego ulepszania dokonywane są regularne zewnętrzne sprawdziany systemu zarządzania środowiskowego.

ISO-Chemie posiada w swoim asortymencie przykładowo tylko nie zawierające FCKW i neutralne środowiskowo tworzywa piankowe, które produkowane są zgodnie z najwyższymi wymaganiami środowiskowymi. Dlatego już od dawna wiele produktów uszczelnieniowych ISO-Chemie została wyróżnione znakiem GEV EMICODE® EC1 PLUS jako „bardzo niskoemisyjne“. Zakwalifikowanie ich przez Towarzystwo kontroli emisji wykładzin, klejów i innych produktów budowlanych e.V. (GEV) do klasy premium potwierdza, że te produkty nie powodują wydzielania żadnych niebezpiecznych substancji do powietrza pomieszczenia, a tym samym nie mają wpływu na ryzyko utraty zdrowia.

Ponadto firma ISO-Chemie opracowała tzw. deklaracje środowiskowe produktu (EPD) dla elementów technicznych tworzyw piankowych z polietylenu, polipropylenu i poliuretanu, jak również na asortyment taśm uszczelniających. Deklaracje te przedstawiają szeroki bilans wszystkich wpływów na środowisko, które związane są z wyprodukowaniem danego towaru. Deklaracje środowiskowe produktu podają między innymi informację o zaangażowanej energii i zasobach oraz w jakim zakresie te produkty przyczyniają się do efektu cieplarnianego, zakwaszenia, przenawożenia, niszczenia powłoki ozonowej oraz tworzenia smogu. Przy tym jak dotychczas jedyne w branży deklaracje EPD dla taśm uszczelniających PU i PE podają obok skfantyfikowanych informacji środowiskowych także wgląd na to, że są one w najwyższym stopniu wydajne energetycznie i poprzez ich zastosowanie wpływamy pozytywnie na zużycie energii, a przez to na bilans ekologiczny budowli.

Wykazane w obydwu rodzajach deklaracji EPD pozytywne bilanse ekologiczne powinny służyć jako baza do dalszej redukcji CO2. Przykładowo wartość ta mogła być wyraźnie zmniejszone poprzez instalację fotowoltaiczną na dachu budynku firmy ISO-Chemie. Poprzez tę instalację produkowane jest średniorocznie ok. 1/5 zużywanego prądu. Dzięki temu przedsiębiorstwo wnosi także swój wkład do osiągnięcia celów klimatycznych, które zostały zatwierdzone na konferencji w Kyoto oraz następnych w Bali i Kopenhadze.

Przedsiębiorstwu certyfikowanemu ISO 14001 i ISO 9001 przy realizacji polityki środowiskowej chodzi przede wszystkim o to, aby nie tylko określać wartości, ale również egzystować zgodnie z nimi. Zakłada się także odpowiedzialność za wartościową przyszłość – w pełni w zgodności z firmowym motto „ISO-WORLD use the blue technology“.

Powrót do przeglądu