x

Styczeń 2022

ISO-CONNECT INSIDE I OUTSIDE CL – NASZE NOWE USZCZELNIAJĄCE FOLIE OKIENNE Z MAKSYMALNĄ WYDAJNOŚCIĄ

Dzięki specjalistycznym foliom zoptymalizowanym w celu uzyskania maksymalnej przyczepności, połączenia okien, drzwi i paneli mogą być niezawodnie uszczelnione.

Nawet silne ruchy elementów budowlanych można trwale skompensować wyjątkowo rozciągliwymi, a jednocześnie bardzo odpornymi na rozdarcia okiennymi foliami połączeniowymi. Jednocześnie przyczepność do podłoża jest niezawodnie zapewniona przez zmaksymalizowaną wydajność klejenia. Elastyczne folie składają się z dopasowującego się miękkiego włókna z tworzywa sztucznego i są łatwe do tynkowania, malowania i zaklejania.

 

Folia samoprzylepna na całej powierzchni z ekstremalną przyczepnością ułatwia montaż

Montaż okien jest bardzo prosty i szybki dzięki ISO-CONNECT INSIDE i OUTSIDE CL, ponieważ te nowe folie są samoprzylepne z jednej strony z dzieloną wyściółką. Dzięki całościowej stronie samoprzylepnej folie okienne można łatwo przymocować do profilu ramy i muru bez kleju montażowego. Po zdjęciu papieru ochronnego z paska samoprzylepnego folia jest nakładana, dociskana i rolowana rolką – gotowe! Ze względu na ekstremalną siłę klejenia folie utrzymują się na prawie każdej powierzchni, nawet bez wstępnego gruntowania.

 

Prosty montaż ISO-CONNECT OUTSIDE CL dzięki całkowitej powierzchni samoprzylepnej

Montaż wstępny w warsztacie

W celu wsparcia montażu, folia do wnętrz na włókninie jest dodatkowo wyposażona w samoprzylepny pasek. W ten sposób folię można również przymocować bezpośrednio do ramy okna i wstępnie zmontować w warsztacie. Kolejną zaletą montażu są właściwości materiału. Folie uszczelniające mają bardzo niską sztywność własną i dzięki temu można je łatwo i precyzyjnie mocować nawet przy konstrukcjach kątowych.

 

Długi czas funkcjonalności na zewnątrz i wysoka odporność na zacinający deszcz

ISO-CONNECT OUTSIDE CL służy jako ochrona przed warunkami atmosferycznymi na zewnętrznej powłoce budynku. Dzięki odporności 1.050 Pa folia włóknista jest wyjątkowo odporna na zacinający deszcz i wodoszczelna. Ze względu na materiał otwarty na dyfuzję pary wodnej, wilgoć może być transportowana z fugi na zewnątrz i utrzymywać fugę w stanie suchym. Ponadto folia zewnętrzna ze stabilnością UV do jednego roku, ma bardzo długi czas możliwości narażenia na warunki pogodowe. Jeżeli w fazie budowy fugi są przez dłuższy czas narażone na działanie warunków atmosferycznych, oznacza to większe bezpieczeństwo podczas realizacji zlecenia. Oprócz typowych testów folii zewnętrznej do okien i drzwi, przeprowadzono również test na wodoszczelność, który pomyślnie przeszedł dla wartości 2 000 Pa, czyli słup wody 200 mm.

 

Prosty montaż wstępny ISO-CONNECT INSIDE CL na ramie okna

Niskie wartości współczynnika a – ważne dla testu Blower-Door!

ISO-CONNECT INSIDE CL znajduje zastosowanie we wnętrzach budynków do szczelnego powietrznie i odpornego na wiatr uszczelniania fug połączeń okiennych. Materiał wstrzymujący dyfuzję pary wodnej zapewnia niezawodne oddzielanie mikroklimatu wewnętrznego od zewnętrznego. Wysoka szczelność powietrzna folii i związana z nią niska wartość współczynnika a, zapewniają w budynkach poddawanych testowi Blower-Door, bardzo niską liczbę n50, wskazującą na poziom wymiany powietrza.

 

Skoordynowane wartości współczynników sd obu folii zapewniają dobry efekt wysychania fugi dzięki bardzo zrównoważonemu stosunkowi, zgodnie z zasadą "szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz". Oba produkty uszczelnieniowe dostępne są w rolkach o długości 30 metrów oraz w szerokościach 70 - 350 mm.

 

Gwarancja na folie zgodne z GEG i normami

Uszczelniające folie okienne spełniają wymagania ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (GEG) oraz zalecenia RAL „ Leitfaden zur Montage” („Wytyczne do montażu"). Jako dodatkowe zabezpieczenie, zapewniamy 10-letnią gwarancję w zastosowaniu, a tym samym gwarantujemy wysoką jakość produktu. Właściwości fizyczne i techniczne ISO-CONNECT INSIDE i OUTSIDE CL są nie tylko dostosowane do wymagań dotyczących wilgotności zawartych w DIN 4108, ale także do wytycznych międzynarodowych SIA i ÖNORM B5320.

 

Wsparcie ze strony ISO-DORADCÓW BUDOWLANYCH

W zakresie szczegółów projektowych i zapytań dotyczących zabudowy oferujemy projektantom, architektom i przetwarzającym profesjonalne wsparcie zespołu ekspertów "ISO-DORADCY BUDOWLALNI". Serwis obejmuje również inspekcje terenowe, zalecenia materiałowe i instrukcje na placu budowy.

 

Powrót do przeglądu