x

Maj 2023

ISO-TOP PŁYTY KONSTRUKCYJNE WF3 WYRÓŻNIONE NAGRODĄ IRBS ZA INNOWACYJNOŚĆ

Wszechstronne ISO-TOP PŁYTY KONSTRUKCYJNE WF3 firmy ISO-Chemie zostały wyróżnione nagrodą innowacyjności IRBS w konkursie produktowym z cyklu konferencji STOLARKA VIP.

Gremium ekspertów udziela wyróżnień za innowacyjność

Raz w roku szczególnie innowacyjne produkty wyróżniane są przez gremium Innowacyjnych Rozwiązań Branży Stolarki. Z uwagi na fakt stałych zmian i ciągłego rozwoju potrzeb rynku oraz klientów i przetwórców, badane produkty muszą być w znacznym stopniu przyszłościowe, wydajne energetycznie, funkcjonalne, jak również niezawodne w zastosowaniu.

 

 

ISO-TOP PŁYTY KONSTRUKCYJNE WF3 z wysoce gęstego THERMAPORU

Korzyść dzięki dostosowaniu do indywidualnych potrzeb

ISO-TOP PŁYTY KONSTRUKCYJNE WF3 wykonane są z wysoce gęstego THERMAPORU, a więc takiego samego materiału, jak w ISO-Chemie systemie montażu w zewnętrznej warstwie izolacji cieplnej TYP 3. Za pomocą elementów płytowych istnieje zatem możliwość indywidualnego, konstrukcyjnego dopasowania do montażowo-uszczelniających detali w SYSTEMIE MONTAŻU W ZEWNĘTRZNEJ WARSTWIE IZOLACJI CIEPLNEJ ISO-TOP WINFRAMER.

 

Dzięki różnym grubościom płyt i prostej dalszej obróbce przy użyciu standardowych pił poprzecznych, płyty konstrukcyjne są szczególnie konfigurowalne i mogą być wykorzystywane do prawie wszystkich celów. Można je stosować jako płyty adaptacyjne w połączeniu z profilami systemowymi lub pojedynczo jako podwalina podokienna, profil obłożeniowy oraz kształtki parapetowe a także do montażu skrzynek roletowych i żaluzji zewnętrznych. To wszechstronne zastosowanie i szybka adaptacja sprawia, że przygotowanie i montaż oraz inne prace uszczelniające są szczególnie łatwe dla użytkownika.

 

Płyty konstrukcyjne spełniają wymagania Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (GEG), zasady RAL „Leitfaden zur Montage“ (Wytyczne do montażu) i są certyfikowane jako element domu pasywnego. Ponadto właściwości takie jak ochrona przeciwpożarowa do klasy budowlanej 5 oraz zgodność z dyrektywą budowlaną UE sprawiają, że ISO-TOP PŁYTY KONSTRUKCYJNE WF3 są atutem dla każdego przetwórcy i projektanta.

 

ISO-TOP PŁYTY KONSTRUKCYJNE WF3 mogą być stosowane w kombinacji z innymi komponentami systemu montażu w zewnętrznej warstwie izolacji ISO‑TOP WINFRAMER oraz tworzą idealne podłoże dla uszczelnienia 3-płaszczyznowego za pomocą wielofunkcyjnych taśm uszczelniających fugi lub innych produktów systemu ISO3-SYSTEM USZCZELNIEŃ OKIENNYCH firmy ISO-Chemie.

 

 

Powrót do przeglądu