x
 • POMOC NA ŻYWO
 • PRODUKTY

WYBÓR PRODUKTU

Pomożemy Ci znaleźć idealny produkt dla Twoich potrzeb

do obszaru usług

POMOC APLIKACJI

Pomożemy Ci z przetwarzania naszych produktów z porad i know-how

do obszaru usług

ODDZWONIENIE/ UZGODNIENIE TERMINU

Państwo chcą uzgodnić termin lub chcą żeby do Państwa oddzwonić? Jesteśmy chętnie do dyspozycji.

 

 

Uzgodnić termin

Zlecić oddzwonienie

Luty 2021

NOWA DIN 18542:2020 – WYMAGANIA Z NORMY PRODUKTOWEJ

W kwietniu 2020 r. wydanie normy z  2009 r. DIN 18542 zostało zamienione nową normą DIN 18542:2020. Po tej dacie wszelkie badania muszą być przeprowadzane tylko zgodnie z nową wersją.

Wydanie 2020 normy DIN 18542 wprowadza wymagania przebiegu badań dla impregnowanych i wstępnie sprężonych taśm uszczelniających fugi, jak również impregnowanych wielofunkcyjnych taśm uszczelniających fugi z poliuretanu (PUR), które służą do uszczelnień fug konstrukcji budynku w budownictwie kubaturowym. Jako norma produktowa reguluje ona minimalne właściwości techniczne i dzięki temu dba o odpowiedni poziom jakościowy tych produktów. Fugi połączeniowe, fugi pomiędzy elementami budowlanymi oraz fugi ruchome zgodnie z normą powinny być trwale odporne na zacinający deszcz oraz szczelne powietrznie.

 

Taśmy uszczelniające fugi oraz wielofunkcyjne taśmy uszczelniające fugi dotychczas były badane na BG1 i BGR i dzięki temu były widziane, jako porównywalne produkty. Przy tym dla wielofunkcyjnych taśm uszczelniających fugi obowiązek uszczelnienia
3-płaszczyznowego był w wielu przypadkach pomijany. Badanie BGR, które stanowiło dowód szczelności powietrznej typów taśm i rozmiarów, wykonywane było jedynie uzupełniająco do BG1 i BG2 i występowało często tylko dla niewielu rozmiarów fug.

 

Wraz z zaktualizowaną normą wprowadzone zostały specjalne grupy wymagań MF1 i MF2 dla wielofunkcyjnych taśm uszczelniających fugi. Podobnie do dotychczasowej klasyfikacji według BG1/BGR i BG2/BGR, grupy te określają obszar zastosowań. Taśmy wielofunkcyjne MF1 mogą być stosowane przy bezpośrednich zewnętrznych warunkach pogodowych i nie muszą być chronione przez dodatkowy materiał lub system. Taśmy wielofunkcyjne MF2 dopuszczone są do zastosowań w obszarze chronionym i powinny być docelowo pokrywane przez system WDVS (zintegrowany system montażu w warstwie izolacji cieplnej) lub innego rodzaju elementy ochrony pogodowej.

 

W nowych klasach MF1 i MF2 dla wielofunkcyjnych taśm uszczelniających fugi musi być osiągnięta wymagana szczelność powietrzna, także przy największych rozmiarach fug. Oznacza to, że wszystkie parametry z karty danych technicznych odnośnie odporności na zacinający deszcz, szczelności powietrznej oraz stabilności na warunki pogodowe muszą być podawane również dla maksymalnych rozmiarów fug.

 

Wielofunkcyjne taśmy uszczelniające fugi będą odgrywać bardzo ważną rolę, jeśli będą one zainstalowane, jako w pełni funkcjonalne uszczelnienie. Decydujące jest przy tym, aby przy obciążeniu zacinającym deszczem znaczna część wymiaru taśmy nie przemakała, a maksymalny obszar 15 mm - mierzony od strony zewnętrznej - zapewniał ochronę przed warunkami pogodowymi. „Ochrona płaszczyzny funkcjonalnej“ oznacza dodatkowe wymaganie badawcze, które zostało wprowadzone zasadniczo dla celów dopuszczenia badanych taśm wielofunkcyjnych do klasy MF1 i MF2.

 

Obowiązująca od dnia 1 listopada 2020 r. nowa ustawa o charakterystyce energetycznej budynków (GEG) kładzie jeszcze większy nacisk na izolację cieplną oraz wartości PSI. Pomiary właściwości izolacji cieplnej zostały dopasowane do tych wymagań, aby dać do dyspozycji projektantom lepsze i bardziej praktyczne dane. W tym celu teraz muszą być podane wartości średnie z 3 badań, które – co jest również nowością – są ustalane na sprężonych w 50% elementach badawczych.

 

Cechy jakościowe taśm uszczelniających fugi oraz wielofunkcyjnych taśm uszczelniających fugi firmy ISO-Chemie:

 

 • Spełniają zaostrzone wymagania normy produktowej DIN 18542:2020
 • Dopuszczone do montażu w budynkach zgodnie z nową ustawą o charakterystyce energetycznej budynków (dotychczas ustawa energooszczędna EnEV)
 • Certyfikowane znakiem CE z dopuszczenie ETA
 • Stosowalność we wszystkich typach budownictwa, budownictwo masywne, mieszkaniowe, przemysłowe, stalowe, drewniane
 • Uszczelnienie przed wiatrem, kurzem, zacinającym deszczem, wodą natryskową
 • Otwarte na dyfuzję pary wodnej dla suchych fug budowlanych
 • Trwale elastyczne z wysokim stopniem przejmowania ruchów fug
 • Izolacja cieplna i akustyczna
 • Zamalowywalne za pomocą powszechnych farb dyspersyjnych do ścian zewnętrznych
 • Stała jakość, normowana DIN i regularnie nadzorowana przez niezależne instytuty
 • Nadzorowana przez niezależny instytut ift Rosenheim
 • 10 lat gwarancji w zastosowaniu

Powrót do przeglądu