x
  • POMOC NA ŻYWO
  • PRODUKTY

WYBÓR PRODUKTU

Pomożemy Ci znaleźć idealny produkt dla Twoich potrzeb

do obszaru usług

POMOC APLIKACJI

Pomożemy Ci z przetwarzania naszych produktów z porad i know-how

do obszaru usług

ODDZWONIENIE/ UZGODNIENIE TERMINU

Państwo chcą uzgodnić termin lub chcą żeby do Państwa oddzwonić? Jesteśmy chętnie do dyspozycji.

 

 

Uzgodnić termin

Zlecić oddzwonienie

Kwiecień 2020

NOWA ZIELEŃ JEST NIEBIESKA – ZRÓWNOWAŻONE USZCZELNIENIA OKIEN ZA POMOCĄ „BLUE LINE“

U specjalisty od uszczelnień firmy ISO-Chemie dostępna jest teraz nowa linia produktowa z biokomponentów, przyjazna środowisku i dbająca o klimat. Za pomocą nowych, opartych na surowcach naturalnych, folii do połączeń okiennych ISO-CONNECT „BLUE LINE“, możemy teraz uszczelniać okna wewnętrznie i zewnętrznie w sposób zrównoważony ekologicznie.

Substancja główna produktów ISO-CONNECT INSIDE „BLUE LINE“ oraz OUTSIDE „BLUE LINE“ uzyskiwana jest z surowców odnawialnych. Do produkcji polimerów wykorzystywane są rośliny zawierające cukier, jak buraki cukrowe, trzcina cukrowa, zboża, kukurydza oraz inne pokrewne gatunki. Szczególną cechą jest fakt, że te gatunki roślin podczas ich wzrostu mogą wiązać duże ilości CO2. W ten sposób możemy redukować szkodliwe gazy cieplarniane – ważny aspekt dla ochrony klimatu.

 

Andreas Lange, kierujący Działem Techniki i Szkolenia w firmie ISO-Chemie wyjaśnia, że „okienne folie połączeniowe jak ISO-CONNECT INSIDE i OUTSIDE „BLUE LINE“ produkowane w sposób zrównoważony ekologicznie, spełniają te same właściwości techniczne co folie, które zostały wyprodukowane na bazie czysto syntetycznej. Brak jest więc jakichkolwiek wad funkcjonalnych.“

 

 ISO-CONNECT INSIDE „BLUE LINE“ używana jest jako szczelna powietrznie płaszczyzna do zaklejania połączeniowych fug okiennych od strony wewnętrznej konstrukcji budynku. W testach wykazano, że nie występuje żaden mierzalny przepływ powietrza. Ta bazująca na surowcach odnawialnych folia wewnętrzna wstrzymuje dyfuzję pary i zapobiega zagrożeniu tworzenia kondensatu oraz tworzenia pleśni w obszarze funkcjonalnym.

 

 ISO-CONNECT OUTSIDE „BLUE LINE“ przeznaczona jest do zewnętrznych uszczelnień fug połączeniowych okien, drzwi i paneli. Ta elastyczna, rozciągliwa folia specjalistyczna jest otwarta na dyfuzję pary wodnej i umożliwia odprowadzanie wilgoci z fugi. Folie te spełniają wymagania ustawy energooszczędnej (EnEV) oraz RAL „Leitfaden zur Montage“ („Wytyczne do montażu”).

 

Obydwie folie okienne są odporne na zacinający deszcz, nie przepuszczają wody, są szczelne na przepływ powietrza i wiatru oraz wykazują dużą rozciągliwość. Dzięki elastycznym zdolnościom dopasowania następuje niezawodne wyrównywanie ruchów fug. Folie posiadają małą sztywność własną i są jednocześnie bardzo odporne na rozrywanie. Dzięki temu możliwe jest proste i dokładne nanoszenie także przy różnorodnych labiryntowych konstrukcjach. Specjalna powierzchnia z włókniny zapewnia dobre możliwości zatynkowania, zamalowywania oraz zaklejania. Miękkie folie połączeniowe o bardzo dobrych możliwościach dopasowywania wyposażone są w montażowy pasek samoprzylepny dla wsparcia racjonalnego i szybkiego montażu do ramy okiennej. W celu klejenia do ściany producent zaleca stosowanie kleju montażowego ISO-TOP FLEX KLEJ SP lub XP. Folia wewnętrzna i zewnętrzna dostarczana jest w rolkach o długości 30 m oraz szerokościach 70, 90, 145, 180, 235 i 290 mm. ISO-Chemie zapewnia 10 lat gwarancji funkcjonalnej dla nowej linii folii Blue-Line zapewniającej zdrowy mikroklimat mieszkania i bezemisyjność.

 

Wraz z maksymą „Nowa zieleń jest niebieska“ firma ISO-Chemie zwraca uwagę dzięki nowej BIO linii produktowej. Ten producent znany już od lat ze swoich wydajnych energetycznie i zrównoważonych rozwiązań uszczelnieniowych znalazł dzięki temu istotny trend w tych czasach i jest on zgodny z własnym wyzwaniem koncepcji przyszłościowej „BAUFUGE 4.0“, jak również z myślą przewodnią firmy „Use the blue technology“.

Powrót do przeglądu