x
  • POMOC NA ŻYWO
  • PRODUKTY

WYBÓR PRODUKTU

Pomożemy Ci znaleźć idealny produkt dla Twoich potrzeb

do obszaru usług

POMOC APLIKACJI

Pomożemy Ci z przetwarzania naszych produktów z porad i know-how

do obszaru usług

ODDZWONIENIE/ UZGODNIENIE TERMINU

Państwo chcą uzgodnić termin lub chcą żeby do Państwa oddzwonić? Jesteśmy chętnie do dyspozycji.

 

 

Uzgodnić termin

Zlecić oddzwonienie

Marzec 2021

TAŚMA WIELOFUNKCYJNA ISO-BLOCO HYBRATEC MF1 – PRZEBADANA ZGODNIE Z NOWĄ NORMĄ DIN 18542:2020

Od momentu wejścia w życie nowej normy DIN 18542:2020 obowiązują nowe kryteria badawcze w szczególności dla taśm wielofunkcyjnych. Zgodnie z nią, jako jeden z pierwszych producentów taśm uszczelniających, przebadaliśmy naszą wielofunkcyjną taśmę uszczelniającą klasy premium ISO-BLOCO HYBRATEC w grupie wymagań MF1.

Wraz ze zaktualizowaną normą wprowadzone zostały grupy wymagań MF1 i MF2 dla wielofunkcyjnych taśm uszczelniających fugi. Dotychczas były one badane, podobnie jak inne taśmy uszczelniające lub taśmy sprężone, według grup wymagań BG1/BG2 i BGR. Przy tym typowe właściwości funkcjonalne dla uszczelnienia 3-płaszczyznowego przy taśmach wielofunkcyjnych w dużej mierze nie były brane pod uwagę.

 

Ponadto badanie BGR służyło jako dowód szczelności powietrznej, uzupełniająco do badań BG1 lub BG2, najczęściej tylko dla mniejszych rozmiarów fug. W zaktualizowanej normie DIN 18542 z 2020 zostało teraz uregulowane, że w nowych klasach uszczelniających taśm wielofunkcyjnych MF1 i MF2, musi być osiągnięta wymagana szczelność powietrzna także dla największych rozmiarów fug. Obowiązuje to także dla wszystkich parametrów podawanych w karcie technicznej produktu dotyczących odporności na zacinający deszcz oraz stabilności w zewnętrznych warunkach otoczenia.

 

Dodatkowym wymaganiem badawczym nowej normy DIN 18542 jest „ochrona w płaszczyźnie funkcjonalnej“. Zgodnie z DIN 18542:2020 certyfikat MF1 otrzymają tylko taśmy wielofunkcyjne o małej głębokośći wnikania wody. W teście wykazano, że ISO-BLOCO HYBRATEC przy zacinającym deszczu nie przemaka.

 

Nasza wyposażona w nowoczesną technologię hybrydową taśma wielofunkcyjna mogła udowodnić swoje właściwości w badaniu MF1 według DIN 18542:2020 we wszystkich obszarach. ISO-BLOCO HYBRATEC posiada właściwości funkcjonalne przewyższające wartości wymagane normą. Z wyjątkową odpornością na zacinający deszcz przekraczającą 1.050 Pa, absolutną szczelnością powietrzną przy współczynniku a równym zero, doskonałych wartościach ochrony akustycznej 60 dB oraz bardzo dobrą izolacją cieplną, doskonale nadaje się do zgodnego z normami, trwałego oraz niezawodnego uszczelniania okien.

 

Szczególną cechą technologiczną jest to, że w naszej wielofunkcyjnej taśmie uszczelniającej fugi zintegrowanych jest kilka warstw blokujących, tzw. „zapory foliowe“. Zapobiega to utratom energetycznym wywoływanym przez przeciągi oraz umożliwia optymalne odprowadzanie wilgoci z odpowiednim efektem wysychania. Dzięki temu taśma jest zgodna z zasadą „wewnątrz szczelniej niż na zewnątrz“.

 

Nasza wielofunkcyjna taśma certyfikowana MF1 ISO-BLOCO HYBRATEC, zgodna jest również z europejską Dyrektywą dotyczącą budynków oraz spełnia wymagania nowej „Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków” (GEG), która weszła w życie 1 listopada 2020 r. Stanowi to ważne bezpieczeństwo i pewność dla projektantów, wykonawców oraz inwestorów w odniesieniu do zgodnych z przepisami oraz wieloletnio trwałych uszczelnień fug połączeń okiennych.

Powrót do przeglądu