ISOM-SYSTEM USZCZELNIEŃ W BUDOWNICTWIE METALOWYM

x

ISOM-SYSTEM USZCZELNIEŃ W BUDOWNICTWIE METALOWYM

Pierwszy zbadany przez stowarzyszenie IFBS system uszczelnień dla lekkiego budownictwa metalowego

Konstrukcje fugi w lekkim budownictwie metalowym poddawane są licznym klimatycznym i mechanicznym narażeniom. Wymaga to zastosowania rozwiązań systemowych dla uszczelnień fug, które otrzymują w sposób ciągły właściwości fizyczno-budowlane jak izolacja cieplna, szczelność powietrzna, izolacja akustyczna i przeciwwilgociowa, ochrona antyogniowa oraz odporność na zmiany temperatury.

ISOM-SYSTEM USZCZELNIEŃ W BUDOWNICTWIE METALOWYM

Spoiny uszczelnione zgodnie z obowiązującymi normami 

  • Niezawodne uszczelnienia od jednego producenta

  • Spełnia wymagania GEG (Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków) - EnEV obw. tylko do 31.10.20 - oraz przepisów IFBS dotyczących lekkich konstrukcji metalowych

  • Odpowiada wymaganiom norm DIN 4108 i DIN 18542 (BG 1 oraz BG R)

  • Jakość potwierdzona przez niezależne instytuty

  • Perfekcyjnie dostosowane do siebie elementy systemu

  • Niezawodny, systemowy montaż to oszczędność czasu i energii

ISOM-SYSTEM USZCZELNIEŃ W BUDOWNICTWIE METALOWYM

Łatwy montaż niezależnie od uszczelnianego połączenia

Elementy systemu ISOM-SYSTEM USZCZELNIEŃ W BUDOWNICTWIE METALOWYM nadają się do uszczelniania niemal każdego złącza, występującego w lekkich konstrukcjach metalowych. Każdy produkt należący do systemu można łatwo i pewnie zainstalować, nie zważając na warunki pogodowe.

 

Pierwszy wybór dla systemu uszczelniania konstrukcji dachowych i ściennych

Składający się z wielu elementów ISOM-SYSTEM USZCZELNIEŃ W BUDOWNICTWIE METALOWYM przeznaczony jest zwłaszcza do hermetycznego uszczelniania konstrukcji dachów i ścian wykonanych w technologii kasetonów stalowych i warstwowej typu "sandwich".

 

Poniżej przedstawiamy wszystkie produkty systemowe ISOM-SYSTEM USZCZELNIEŃ W BUDOWNICTWIE METALOWYM

ISO SYSTEM USZCZELNIEŃ W BUDOWNICTWIE METALOWYM
Produkty systemowe