x
 • Direkthilfe
 • Produkter

ISO-MEMBRA SX
spesielt fugebånd med integrert membrane system

Det spesielle tetningsbåndet med integrert membran system

ISO-MEMBRA SX fungerer ette prinsippet om en høy-ytelses membran tetting. Dette forbedrer tetting mot slagregn, samtidig som eventuell fukt forsvinner ut. Dette fugebåndet som er basert på PUR-skum  tilfredsstiller alle krav til energi sparing regler.

Produktfordeler

Takler store fuge bevegelser

 • Oppfyller kravene om stor fugetoleranse i henhold til DIN 18542 BG 1 og BG R
 • Slagregntetthet pa over 600 Pa
 • Integrert membransystem for forbedret tetting
 • Hoyt bevegelsesopptak
 • Diffusjonsapen
 • Råtebeskyttet
 • Egnet for bruk i passivhus
 • Støy- og varmeisolerende
 • Kontrollert av ift Rosenheim (ekstern)
 • Oppfyller kravene fra bygnings energi loven (EnEV var gyldig til 31.10.2020) og anbefalingene fra RAL «monterings guiden»
 • I overensstemmelse med IFBS tekniske bestemmelser for lette metall konstruksjoner
 • 10 års funksjonsgaranti*

* På produsentens vilkår (tilsendes etter ønske)

Bruksområder

Reduserer tidsforbruk ved montering

Dette tetningsbåndet er ideelt for tetting av store fuger. Fuger opptil 18mm kan bli tettet med bare to bånd dimensjoner med hjelp av det integrerte membran systemet. ISO-MEMBRA SX er forhåndskomprimert for en enklere montering. Ekspansjonstiden gir god tid til vindusmontering.

 

 

Et bånd for mange bruksområder

ISO-MEMBRA SX er svart godt egnet til tetting av fuger på følgende omrader:

 • Trapesplate-, kompositt- og metallindustri
 • Trebygg, tommerbygg, murbygg og ferdigelementbygg i forbindelse med utvendig isolasjon

Det er i tillegg egnet til tetting av vindusforbindelsesfuger i gamle og nye bygg samt tømmerbygg.