ISO3-SYSTEM USZCZELNIEŃ ELEWACJI

x

ISO3-SYSTEM USZCZELNIEŃ ELEWACJI

Gama Produktów do ekstremalnych zastosowań

Spoiny elewacyjne narażone są na extremalne obciążenia pogodowe i budowlane. Upał, zimno, deszcz, słońce, wiatr i ruchy elementów budowalnych to czynniki, które należy traktować z należytą powagą, stosując specjalne materiały do wypełniania spoin. ISO3-SYSTEM USZCZELNIEŃ ELEWACJI obejmuje grupę produktów wielostronnego stosowania w różnych wersjach wykonania i wymiarach, bez problemu radzącą sobie ze specyficznymi wymaganiami, związanymi z profesjonalnym uszczelnianiem spoin elewacyjnych.

ISO3-SYSTEM USZCZELNIEŃ ELEWACJI

Produkty systemowe do specjalnych zastosowań 

  • Stała, zgodna z normą DIN i poddana regularnym, zewnętrznym audytom jakość

  • Praktyczne uszczelnienia od jednego producenta

  • Duża różnorodność wzajemnie dopasowanych do siebie produktów

  • Różne wersje wykonania i rozmiary, pasujące do wszystkich warunków montażowych

  • Duża wytrzymałość materiału

ISO3-SYSTEM USZCZELNIEŃ ELEWACJI

Zewnętrzna ochrona budowli żelbetowych i betonowych przed zacinającym deszczem

Aby profesjonalnie uszczelnić lub odnowić spoiny elewacyjne, warto wybrać sprężone taśmy do uszczelniania spoin ISO-BLOCO 600 „PREMIUM EDITION“ wzlędnie ISO-BLOCO 300 „PREMIUM EDITION“. Oba produkty skutecznie chronią poziome i pionowe spoiny elewacyjne, znajdujące się między betonowymi prefabrykatami a elemetami elewacji, przed zacinającym deszczem. Wiecej informacji na stronach danego produktu.

 

Wewnętrzna i zewnętrzna ochrona elewacji metalowych

Szczelność przy montażu elewacji metalowych zapewniają dwie elastyczne taśmy uszczelniające o nazwie ISO-CONNECT INSIDE EPDM i ISO-CONNECT OUTSIDE EPDM, służące do uszczelniania wewnętrznych i zewnętrznych połączeń okiennych, drzwiowych i elewacyjnych. Alternatywnie do wersji wyposażonych w pasek samoprzylepny taśmy uszczelniające można skutecznie przyklejać do podłoża klejami ISO-TOP FLEXKLEBER XP względnie ISO-BUTYL. Wiecej informacji na stronach danego produktu.

 

Poniżej przedstawiamy wszystkie produkty systemowe ISO3-SYSTEM USZCZELNIEŃ ELEWACJI

Produkty systemowe