ISOF-SYSTEM ANTYOGNIOWY

x

ISOF-SYSTEM ANTYOGNIOWY

Opatentowana systemy grodzi antyogniowych dla fugi, przełomów ścian i stropów

Ochrona antyogniowa to podstawowy element bezpieczeństwa budynku. Nasz system antyogniowy gwarantuje, że w przypadku pożaru zapobiegniemy rozprzestrzenianiu się ognia i dymu w zdefiniowanym czasie, a elementy budowlane zachowają swoją stateczność. Wszystkie produkty ochrony antyogniowej podlegają ciągłemu nadzorowi niezależnych jednostek zewnętrznych.

ISOF-SYSTEM ANTYOGNIOWY

Dzięki naszym ognioodpornym produktom zawsze jesteś po bezpiecznej stronie  

  • Odporność ogniowa zgodnie z normą DIN 4102 / DIN EN 13501-2 od 30 do 120 minut

  • Produkty do uszczelniania elewacji o sprawdzonej odporności na czynniki atmosferyczne

  • Spełnia aktualne normy i przepisy

  • Stała poprawa bezpieczeństwa budynku

  • Korzystne cenowo rozwiązania systemowe

  • Kompletny system ochrony przeciwogniowej od jednego producenta

  • Kompetentni konsultaci

ISOF-SYSTEM ANTYOGNIOWY

Taśma do uszczelniania i odgradzania spoin dylatacyjnych i ruchomych

ISOF-SYSTEM ANTYOGNIOWY składa się z taśmy uszczelniającej oraz okrągłych i prostokątnych kształtek piankowych. Taśma uszczelniająca ISO-FLAME KOMBI F 120 nadaje się zwłaszcza do odgradzania spoin dylatacyjnych i ruchomych w elementach tworzących strefy pożarowe. Dzięki wyjątkowym właściwościom taśma uniemożliwia przepalenie spoiny przez co najmniej 30 względnie 120 minut.

 

Bezpyłowe i bezwłóknowe kształtki grodzące do pomieszczeń wrażliwych

ISO-FLAME STOPFEN S 90 podnosi bezpieczeństwo budynków w zakresie ścian i stropów przciwpożarowych, wypełniając okrągłe otwory wykonane w betonie, betonie komórkowym, murach ceglanych i ścianach z płyt gipsowo-kartonowych. ISO-FLAME PLATTE S 90 nadaje się podobnie jako ISO-FLAME STOPFEN S 90 do stosowania w ścianach i stropach przeciwpożarowych. Produkt ten montuje się jednak w otworach nieregularnych i prostokątnych. Z uwagi na całkowity brak pyłu i włókien oba produkty można z powodzeniem stosować w pomieszczeniach wrażliwych na brud, a więc w szpitalach, laboratoriach, serwerowniach itp.

 

Poniżej przedstawiamy wszystkie produkty systemowe ISOF-SYSTEM ANTYOGNIOWY

ISO SYSTEM ANTYOGNIOWY
Produkty systemowe