Montaż okien

Standardowe uszczelnienie okna zgodnego

x

Mniejsze straty ciepła i lepszy klimat pomieszczeń

Nowe rozporządzenie ws. GEG (Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków) - EnEV obw. tylko do 31.10.20 - przewiduje, że budynki mają być uszczelniane w sposób trwały i hermetyczny.

 

W przypadku montażu okien, oznacza to specjalne uszczelnienie złącz okiennych, wykonane zgodnie z zasadą RAL "wewnątrz szczelniej niż na zewnątrz". Aby zapewnić pełne uszczelnienie należy  uwzględnić liczne normy DIN oraz fizyczne właściwości materiałów, w tym ościeżnic, które mogą być drewniane, plastikowe lub aluminiowe, nie zapominając o murach. Pozwala to ochronić spoiny połączeniowe przed wilgocią, a budynek przed poważnymi szkodami budowlanymi.

ISO3-SYSTEM USZCZELNIEǸ OKIENNYCH

Szczelność od jednego producenta

  • Innowacyjność i zgodność z aktualnym stanem wiedzy technicznej
  • Regularnie kontrolowana jakość produktu
  • 10-letnia gwarancja działania* (bezpieczeństwo również dla Twoich klientów!)
  • Oszczędność czasu i bezpieczeństwo dzięki optymalnie dostosowanym do siebie produktom
  • Kompetentna obsługa i szybka dostawa
  • Skrócenie czasu planowania i redukcja kosztów magazynowania dzięki elastycznym rozwiązaniom logistycznym

* zgodnie z warunkami producenta (dostępne na życzenie)

NORMY DOTYCZĄCE SZCZELNOŚCI BUDYNKÓW

  • ENEV § 6 Hermetyczność
  • Hermetyczność (DIN 4108-7)
  • Uszczelnianie spoin w ścianach zewnętrznych za pomocą taśm do uszczelniania spoin DIN 18542:2009
  • Odporność na zacinający deszcz (DIN 18542)
  • Izolacja cieplna (EnEV § 7/ DIN 4108)
  • Izolacja akustyczna (DIN 4109)
  • Ochrona przeciwpożarowa (DIN 4102-1)
  • Izolacja przeciwwilgociowa (DIN 4108)
  • Krajowe przepisy budowalne

Karta Danych Produktu

ISO SYSTEM USZCZELNIEŃ OKIENNYCH