Bæredygtighed

x

Det nye grønne er blåt – Brug den blå teknologi.

Som producent af energieffektive og bæredygtige vandisoleringsløsninger er vi forpligtet til løbende at forbedre vores produkters miljøpåvirkning samt udvide vores miljømæssige forretningsaktiviteter. Og det er ikke bare tom snak. Vi handler!
 

Vores handling imødekommer behovene hos nutidens generationer uden at bringe de kommende generationers muligheder i fare. Det handler ikke kun om at fastsætte værdier, men også om at omsætte dem til praksis. Derfor ser vi en reduktion af vores CO2-fodaftryk som et væsentligt element i vores miljøpolitik. Som ISO 14001- og ISO 9001-certificeret virksomhed tager vi medansvar for en bæredygtig fremtid – helt i tråd med virksomhedens slogan: "Brug den blå teknologi".

Vi tager ansvar for en leveværdig fremtid: miljøcertificering i henhold til ISO 14001

Vi bestræber os løbende på at udvide vores virksomheds miljøaktiviteter. Til dette formål er vi forpligtet til certificering i overensstemmelse med den internationale miljøledelsesstandard ISO 14001.
 

Det internationalt anerkendte miljøledelsessystem er baseret på frivillige miljøbeskyttelsesforanstaltninger, der bidrager til en løbende forbedringsproces. Til dette formål har vi defineret målbare miljømål som for eksempel foranstaltninger til bortskaffelse af affald, en yderligere reduktion af energiforbruget og CO2-emissionerne gennem brug af fotovoltaik til energiproduktion. Andre vigtige mål er bevaring af ressourcer gennem forarbejdning af miljøvenlige, ufarlige og genanvendelige materialer samt en økonomisk brug af vand, elektricitet og råstoffer.

 

Derfor er vores virksomheds miljøpolitik rettet mod opfyldelsen af disse ambitiøse mål inden for rammerne af lovgivningens gældende bestemmelser. Med henblik på at sikre en løbende forbedring gennemgår miljøledelsessystemet regelmæssigt ekstern kontrol.

Lave emissioner og energieffektive produkter beskytter mennesker og miljø

Mange af vores tætningsprodukter er blevet tildelt GEV-mærket EMICODE® EC1 PLUS som produkter "med meget lave emissioner". Klassificering i premiumklassen af GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.) betyder maksimal sikkerhed mod indendørs luftforurening. Forarbejdningsvirksomheder og bygherrer har dermed garanti for, at disse produkter ikke frigiver skadelige stoffer til indeluften og ikke medfører sundhedsmæssige risici.

 

Vi sætter nu endnu mere fokus på, at vores produkter er bæredygtige, og derfor har vi udarbejdet miljøproduktdeklarationer (EPD’er) for mange af vores tætningssystemer. EPD'erne for vores tætningsbånd i polyuretan og polyethylen samt forvægsmontagesystemer eller facade- og vinduesfolier indeholder en omfattende opgørelse over alle miljøpåvirkninger i forbindelse med fremstillingen af disse produkter. EPD'erne giver ikke kun kvantificerede miljørelaterede oplysninger om produkternes livscyklus, men viser også, at produkterne er yderst energieffektive, og at deres anvendelse har en positiv effekt på bygningers energiforbrug og således også på deres livscyklusvurdering.

 

Mange af vores vandisoleringsløsninger er allerede i dag klar til at opfylde morgendagens krav og overholder ikke blot bygningsenergi men også kravene I EU's ændrede bygningsdirektiv om bygningers energimæssige ydeevne (EPDP), der fastsætter, at alt nybyggeri i den Europæiske Union fra og med 2021 skal opfylde standarden for næsten energineutrale bygninger.

 

Vores FORVÆGSMONTAGESYSTEMER ISO-TOP WINFRAMER „TYPE 1“ og „TYPE 3“ samt vores multifunktionsfugetætningsbånd ISO-BLOCO ONE er hædret af Passivhaus Institut Dr. Feist Darmstadt (PHI) som „CERTIFICEREDE KOMPONENTER“.

ISO-Chemies bæredygtighedsinitiativ: Bevarelse af biodiversiteten

Siden ISO-Chemie blev stiftet for mere end 40 år siden, har vi været engagerede i en ansvarlig tilgang til mennesker og natur. For eksempel har vi nu i flere år støttet Verdens Naturfonds (WWF) miljø- og artsbeskyttelsesprogrammer med vores donationer.

 

For yderligere at intensivere denne indsats på "mindre skala" udvikler vi som en del af ISO-Chemies bæredygtighedsinitiativ stadig nye ideer til bevarelse af den biologiske mangfoldighed.

 

Et insekthotel og enge med vilde blomster, der er blevet sået på forskellige landområder, som tilhører virksomheden, fungerer som støtte for vilde biers og andre truede insektarters formering og næring. Især er vi glade for de mange flittige "medarbejdere i afdelingen for bæredygtighed". For vores virksomheds grønne tag er hjem for en bikoloni.

 

Vi modtager også vigtig støtte fra vores medarbejderne, der har overtaget sponsorater for individuelle økologiske projekter eller deltager i aktiviteter som at redde udrydningstruede gorillaer gennem genvinding af gamle mobiltelefoner. Provenuet fra genvindingen doneres via et projekt under WILHELMA Stuttgart til foreningen Berggorilla & Regenwald Direkthilfe e.V.

 

Det er vores ønske, at vi med vores bæredygtighedsinitiativ kan bidrage til at fremme biodiversiteten lokalt og forbedre jordens økologiske tilstand.