Bæredygtighed

x

Det nye grønne er blåt – Brug den blå teknologi.

Som producent af energieffektive og bæredygtige vandisoleringsløsninger er vi forpligtet til løbende at forbedre vores produkters miljøpåvirkning samt udvide vores miljømæssige forretningsaktiviteter. Og det er ikke bare tom snak. Vi handler!
 

Vores handling imødekommer behovene hos nutidens generationer uden at bringe de kommende generationers muligheder i fare. Det handler ikke kun om at fastsætte værdier, men også om at omsætte dem til praksis. Derfor ser vi en reduktion af vores CO2-fodaftryk som et væsentligt element i vores miljøpolitik. Som ISO 14001- og ISO 9001-certificeret virksomhed tager vi medansvar for en bæredygtig fremtid – helt i tråd med virksomhedens slogan: "Brug den blå teknologi".

Vi tager ansvar for en leveværdig fremtid: miljøcertificering i henhold til ISO 14001

Vi bestræber os løbende på at udvide vores virksomheds miljøaktiviteter. Til dette formål er vi forpligtet til certificering i overensstemmelse med den internationale miljøledelsesstandard ISO 14001.
 

Det internationalt anerkendte miljøledelsessystem er baseret på frivillige miljøbeskyttelsesforanstaltninger, der bidrager til en løbende forbedringsproces. Til dette formål har vi defineret målbare miljømål som for eksempel foranstaltninger til bortskaffelse af affald, en yderligere reduktion af energiforbruget og CO2-emissionerne gennem brug af fotovoltaik til energiproduktion. Andre vigtige mål er bevaring af ressourcer gennem forarbejdning af miljøvenlige, ufarlige og genanvendelige materialer samt en økonomisk brug af vand, elektricitet og råstoffer.

 

Derfor er vores virksomheds miljøpolitik rettet mod opfyldelsen af disse ambitiøse mål inden for rammerne af lovgivningens gældende bestemmelser. Med henblik på at sikre en løbende forbedring gennemgår miljøledelsessystemet regelmæssigt ekstern kontrol.

Lave emissioner og energieffektive produkter beskytter mennesker og miljø

Mange af vores tætningsprodukter er blevet tildelt GEV-mærket EMICODE® EC1 PLUS som produkter "med meget lave emissioner". Klassificering i premiumklassen af GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.) betyder maksimal sikkerhed mod indendørs luftforurening. Forarbejdningsvirksomheder og bygherrer har dermed garanti for, at disse produkter ikke frigiver skadelige stoffer til indeluften og ikke medfører sundhedsmæssige risici.

 

Som en yderligere forpligtelse til vores produkters bæredygtighed har vi udviklet miljømæssige produkterklæringer (EPD'er) for vores sortiment af tætningsbånd og vores tekniske dele. Disse EDP'er indeholder en omfattende oversigt over alle miljøpåvirkninger, som er forbundet med fremstillingen af produktet. Ud over kvantificerede miljøoplysninger om livscyklussen for PE- og PUR-tætningsbånd indeholder EPD'erne for tætningsbåndene som noget unikt i branchen også information om, at tætningsbåndene er særdeles energieffektive, og at deres anvendelse har en positiv indvirkning på energiforbruget og dermed på bygningernes økobalance.

 

Mange af vores vandisoleringsløsninger er allerede i dag klar til at opfylde morgendagens krav og overholder ikke blot bygningsenergi (fra 31.10.20 EnEV) men også kravene I EU's ændrede bygningsdirektiv om bygningers energimæssige ydeevne (EPDP), der fastsætter, at alt nybyggeri i den Europæiske Union fra og med 2021 skal opfylde standarden for næsten energineutrale bygninger.

 

Passivhaus Institut bekræftede allerede i 2017 vores EPBD-kompatible produkters høje energieffektivitet, produkter som for eksempel vores forvægsmonteringssystem ISO-TOP WINFRAMER og vores multifunktionelle fugetætningsbånd ISO-BLOCO ONE med kvalitetsseglet "Zertifizierte Komponente" til brug i energineutrale bygninger.

ISO-Chemies bæredygtighedsinitiativ: Bevarelse af biodiversiteten

Siden ISO-Chemie blev stiftet for mere end 40 år siden, har vi været engagerede i en ansvarlig tilgang til mennesker og natur. For eksempel har vi nu i flere år støttet Verdens Naturfonds (WWF) miljø- og artsbeskyttelsesprogrammer med vores donationer.

 

For yderligere at intensivere denne indsats på "mindre skala" udvikler vi som en del af ISO-Chemies bæredygtighedsinitiativ stadig nye ideer til bevarelse af den biologiske mangfoldighed.

 

Et insekthotel og enge med vilde blomster, der er blevet sået på forskellige landområder, som tilhører virksomheden, fungerer som støtte for vilde biers og andre truede insektarters formering og næring. Især er vi glade for de mange flittige "medarbejdere i afdelingen for bæredygtighed". For vores virksomheds grønne tag er hjem for en bikoloni.

 

Vi modtager også vigtig støtte fra vores medarbejderne, der har overtaget sponsorater for individuelle økologiske projekter eller deltager i aktiviteter som at redde udrydningstruede gorillaer gennem genvinding af gamle mobiltelefoner. Provenuet fra genvindingen doneres via et projekt under WILHELMA Stuttgart til foreningen Berggorilla & Regenwald Direkthilfe e.V.

 

Det er vores ønske, at vi med vores bæredygtighedsinitiativ kan bidrage til at fremme biodiversiteten lokalt og forbedre jordens økologiske tilstand.

 

 

  • Direkthilfe
  • Produkter

PRODUKTAUSWAHL

Wir helfen Ihnen dabei das ideale Produkt für Ihre Anforderungen zu finden

zum Service-Bereich

ANWENDUNGSHILFE

Wir helfen Ihnen bei der Verarbeitung unserer Produkte mit Tipps und Know how

zum Service-Bereich

RÜCKRUF / Terminvereinbarung

Sie möchten einen persönlichen Termin oder einen Rückruf vereinbaren? Wir sind gerne für Sie da.

 

 

Termin vereinbaren

Rückruf veranlassen