Kestävyys

x

Sininen on uusi vihreä - Use the blue technology.

Energiatehokkaiden ja kestävien tiivistysratkaisujen valmistajana pidämme velvollisuutenamme parantaa tuotteittemme ympäristövaikutusta jatkuvasti ja myös laajentaa vahvasti yrityksen ympäristötoimia. Tämän ei tulisi kuitenkaan olla tyhjää puhetta. Me toimimme!

 

Toimintaa, joka vastaa nykyisen sukupolven tarpeisiin eikä vaaranna tulevien sukupolvien mahdollisuuksia. Pyrimme arvojen pelkän määrittämisen sijaan myös toimimaan tällä tavalla. Näin CO2-jalanjälkemme pienentäminen on meille tärkeä osa ympäristöpolitiikkaamme. ISO 14001- ja ISO 9001 -sertifioituna yrityksenä otamme vastuun elämisen arvoisesta tulevaisuudesta – täysin yrityksen tunnuslauseen "Use the blue technology" mukaisesti.

Me otamme vastuun tulevaisuuden sukupolvien elämästä: Ympäristösertifiointi standardin ISO 14001 mukaisesti

Pyrimme jatkuvasti laajentamaan yrityksemme ympäristötoimia entisestään. Sitoudumme siihen kansainvälisen ympäristöasioiden hallintaa käsittelevän ISO 14001 -standardin mukaisella sertifioinnilla.

 

Tämä kansainvälisesti tunnustettu ympäristöasioiden hallintajärjestelmä  perustuu vapaaehtoisiin yrityksen ympäristönsuojelutoimenpiteisiin, jotka ovat osa jatkuvaa parannusprosessia. Olemme tällöin määrittäneet mitattavissa olevia ympäristötavoitteita, kuten esimerkiksi jätehuoltotoimenpiteitä, energiankulutuksen laskeminen entisestään ja CO2-päästöjen vähentäminen käyttämällä aurinkosähköä energianlähteenä. Muita tärkeitä tavoitteita ovat luonnonvarojen säästäminen työstämällä ympäristöystävällisempiä, terveydellisesti vaarattomampia, kierrätettävämpiä materiaaleja sekä käyttämällä vettä, sähköä ja raaka-aineita säästäväisesti.

 

Vastaavasti on ympäristömme ympäristöpolitiikka suuntautunut voimassa olevia lakisääteisiä velvollisuuksia noudattaen näiden vaativien tavoitteiden saavuttamiseen. Jotta saisimme aikaan jatkuvaa edelleenkehitystä, järjestetään säännöllisesti ympäristöhallintajärjestelmän ulkoisia tarkastuksia.

Vähäpäästöiset ja energiatehokkaat tuotteet suojaavat ihmisiä ja ympäristöä

Lisäksi lukuisille tiivistetuotteillemme on myönnetty EMICODE® EC1 PLUS:n GEV-merkintä "erittäin vähäpäästöinen". Päästövalvottujen asennusaineiden, liimojen ja rakennetuotteiden yhteisön (GEV) Premium-luokitus tarkoittaa parasta mahdollista varmuutta tilailmakuormituksilta. Rakentajilla ja rakennuttajilla on näin takuu siitä, etteivät nämä tuotteet päästä vaarallisia aineita tilailmaan eivätkä aiheuta terveysriskejä.

 

Tunnustuksena tuotteittemme kestävyydestä olemme työstäneet EPD-ympäristöselosteita tiivistenauhavalikoimallemme sekä teknisille osillemme. EPD-selosteet julkistavat kattavan taseen kaikista tuotevalmistukseen liittyvistä ympäristövaikutuksista. Tällöin alalla tähän mennessä ainutlaatuiset tiivistenauhojen EPD-selosteet antavat  PE- ja PUR-tiivistenauhojen elämän varrelta määrällisten ympäristöön liittyvien tietojen lisäksi myös tietoja siitä, että tiivistenauhat ovat erittäin energiatehokkaita ja että niiden käyttö vaikuttaa positiivisesti energiankulutukseen ja siten rakennusten ympäristötaseeseen.

 

Monet tiivistysratkaisumme ovat jo nyt valmiit huomispäivän tarpeisiin ja vastaavat Rakennusenergialain lisäksi myös uuden EU-rakennusdirektiivin (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD) vaatimuksia, minkä mukaan vuodesta 2021 lähtien kaikkien uusien rakennusten tulee noudattaa "vähäisimmän energiankulutuksen talon" vaatimuksia.

 

ISO-TOP WINFRAMER ulkopuoliselle seinäasennusjärjestelmälle, kuten myös ISO-BLOCO HYBRATEC ja ISO-BLOCO ONE monikäyttöisille saumatiivistenauhoille on myönnetty ¨Certified Components¨nimike Passive House Dr. Feist Darmstad ( PHI ) toimesta.

ISO-Chemien kestävän kehityksen aloite: Biologisen monimuotoisuuden noudattaminen

Olemme sitoutuneet käsittelemään ihmisiä ja luontoa vastuuntuntoisesti jo ISO-Chemien perustamisesta lähtien yli 40 vuotta sitten. Olemme esimerkiksi tukeneet WWF:n (World Wide Fund for Nature) ympäristö- ja lajisuojeluohjelmia jo vuosien ajan lahjoituksillamme.

 

Vahvistaaksemme tätä sitoutumista myös käytännön pienissä tehtävissä kehittelemme jatkuvasti uusia ideoita biologisen monimuotoisuuden edistämiseksi ISO-Chemien kestävän kehityksen aloitteen viitekehyksessä.

 

Uusi hyönteishotelli ja eri paikkoihin perustetut luonnonkasviniityt yhtiömme sijaintipaikassa toimivat luonnonvaraisten mehiläisten ja muiden uhanalaisten hyönteisten kasvupaikkana ja ravinnon lähteenä. Olemme erityisen iloisia myös siitä, että meillä on niin paljon innokkaita "kestävän kehityksen osaston työntekijöitä". Äskettäin olemme kotiuttaneet oman mehiläiskannan tehdashallimme viherkatolle.

 

Saamme tälle tavoitteelle merkittävää tukea myös työntekijöiltämme, jotka ovat osallistuneet erilaisiin ekologisiin yksittäishankkeisiin tai ovat mukana toiminnassa, kuten ”gorillojen pelastamista edistävä matkapuhelimien lahjoitushanke”. WILHELMA Stuttgard-projektin kautta lahjoitetaan kierrätytuottoja vuoristogorillojen ja sademetsien pelastamiseen.

 

Kestävän kehityksen aloitteella haluamme olla mukana edistämässä paikkakuntamme biologista monimuotoisuutta ja maapallon ekologista tilaa.