Bærekraftig

x
  • Direkthilfe
  • Produkter

Det nye grønne er blått - Use the blue technology.

Som produsent av energieffektive og bærekraftige tetningsløsninger, er vi opptatt av å kontinuerlig forbedre miljøpåvirkningen til våre produkter, samt utvide virksomhetens miljøaktiviteter. Og dette er ikke bare tomme ord. Vi tar grep!

 

Grep som tilfredsstiller dagens behov og ikke setter kommende generasjoners muligheter i fare. Det handler om at vi ikke bare skal definere verdier, men også etterleve dem. Derfor ser vi arbeidet med å redusere karbonavtrykket vårt som en integrert del av miljøarbeidet vårt. Som et ISO 14001- og ISO 9001-sertifisert selskap, er vi oss bevisst vårt ansvar for en bærekraftig fremtid – i tråd med selskapets slagord " Use the blue technology ".

Vi tar ansvar for en bærekraftig fremtid: Miljøsertifisering i henhold til ISO 14001

Vi arbeider kontinuerlig med å utvide våre miljøaktiviteter ytterligere. Vi har forpliktet oss til dette via den internasjonale miljøstyringsstandarden ISO 14001.

 

Det internasjonalt anerkjente miljøstyringssystemet er basert på frivillige miljøbeskyttelsestiltak som bidrar til en kontinuerlig forbedringsprosess. Det betyr at vi har definerte, målbare miljømål, for eksempel tiltak for avfallshåndtering, en ytterligere reduksjon av energiforbruket og reduksjon av CO2-utslipp ved bruk av solceller til energiproduksjon. Andre viktige mål er bevaring av ressurser og bruk av miljøvennlige, ufarlige, resirkulerbare materialer samt økonomisk bruk av vann, strøm og råvarer.

 

Samtidig som vi overholder gjeldende juridiske forpliktelser, er vår miljøpolitikk rettet mot å nå disse ambisiøse målene. For å oppnå kontinuerlig forbedring, gjennomføres det regelmessig ekstern gjennomgang av miljøstyringssystemet.

Lavutslipps- og energieffektive produkter beskytter mennesker og miljø

Mange av våre tetningsprodukter er tildelt GEV EMICODE® EC1 PLUS-merket som viser at produktene har "svært lave utslipp". Klassifisering i premiumklassen til Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V. (GEV) betyr maksimal sikkerhet mot innendørs luftforurensning. Entreprenører og byggherrer har dermed en garanti for at disse produktene ikke frigjør farlige stoffer i inneluften og ikke utgjør en helserisiko.

 

Som et ytterligere engasjement for bærekraften til våre produkter, har vi utviklet miljømessige produktdeklarasjoner (EPD-er) for vårt tetningsbåndsutvalg og tekniske deler. EPD-ene gir en omfattende oversikt over alle miljøpåvirkninger forbundet med produktproduksjonen. I tillegg til kvantifisert miljøinformasjon fra livssyklusen til PE- og PUR-tetningsbånd, gir EPD-er for tetningsbånd, som så langt er unikt i industrien, også informasjon om at tetningsbåndene er ekstremt energieffektive og at bruken av dem har en positiv effekt på energiforbruket og dermed på den økologiske balansen i bygninger.

 

Mange av våre tetningsløsninger er allerede forberedt på morgendagens krav, og i tillegg til bygnings energi loven (EnEV var gyldig til 31.10.2020), oppfyller de også kravene i EUs nye Energy Performance Buildings-direktivet (EPBD), som bestemmer at alle nye bygninger i EU fra 2021 må overholde standarden til et "lavenergihus".

 

Passivhaus Institut erkjente allerede i 2017 den høye energieffektiviteten til noen av våre EPBD-kompatible produkter, som for eksempel veggmonteringssystemet vårt, ISO-TOP WINFRAMER, og vårt multifunksjonelle fugetetningsbånd ISO-BLOCO ONE med kvalitetsforseglingen "sertifiserte komponenter" til bruk i passivhus.

ISO-Chemies bærekraftsinitiativ: Bevaring av biologisk mangfold

Siden grunnleggelsen av ISO-Chemie for over 40 år siden, har vi forpliktet oss til en ansvarlig tilnærming til mennesker og natur. For eksempel har vi støttet WWFs (Verdens naturfond) miljø- og artsbeskyttelsesprogrammer i mange år med våre donasjoner.

 

For å intensivere denne innsatsen "i liten skala", som en del av ISO-Chemies bærekraftsinitiativ, utvikler vi stadig nye ideer for bevaring av biologisk mangfold.

 

Vi har etablert insekthotell og enger med villblomster flere steder på selskapets områder, noe som fungerer som både avlshjelp og matkilde for ville bier og andre truede insektsarter. Vi er spesielt glade for våre mange flittige "ansatte i avdelingen for bærekraft". For på det grønne taket vårt er det plassert ut flere bikuber.

 

Vi mottar også viktig støtte fra våre ansatte, som har påtatt seg å sponse forskjellige økologiske prosjekter eller er involvert i deltakende aktiviteter som for eksempel "doner en brukt mobiltelefon – redd en gorilla". Via et prosjekt i regi av WILHELMA Stuttgart kommer gjenvinningsinntektene fra brukte mobiltelefoner fjellgorillaer og selskapet Regenwald Direkthilfe e.V. (som arbeider med å redde regnskogen) til gode.

 

Med våre bærekraftstiltak ønsker vi å bidra til å fremme biologisk mangfold på nettstedet vårt og til å forbedre jordens økologiske status.