Zrównoważony rozwój

x

Nowa zieleń jest niebieska - Use the blue technology.

Jako producent wydajnych energetycznie i zrównoważonych ekologicznie rozwiązań uszczelnień czujemy się zobowiązani stale polepszać wpływ naszych produktów na środowisko, jak również rozszerzać firmowe aktywności środowiskowe. To nie powinny być jednak tylko puste słowa. My działamy w praktyce!

 

Działanie, które odpowiada potrzebom dzisiejszej generacji oraz nie zagraża możliwościom przyszłych pokoleń. Chodzi nam o to, aby nie tylko określać wartości, ale również zgodnie z nimi żyć. Zmniejszanie naszej emisji CO2 rozumiemy jako istotny element naszej polityki środowiskowej. Jako przedsiębiorstwo certyfikowane ISO 14001 oraz ISO 9001 zdajemy sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za wartą przeżycia przyszłość – zgodnie z duchem motto firmy „Use the blue technology“.

Przejmujemy odpowiedzialność za wartą przeżycia przyszłość: Certyfikacja środowiskowa zgodnie z ISO 14001

Stale staramy się, aby ciągle rozszerzać nasze firmowe aktywności środowiskowe. W tym celu wyróżniamy się certyfikacją zgodnie z międzynarodową normą środowiskową ISO 14001.

 

Uznany w świecie system zarządzania środowiskowego bazuje na dobrowolnych czynnościach firmy ukierunkowanych na ochronę środowiska, które przyczyniają się w sposób ciągły do procesów polepszających. W tym kierunku zdefiniowaliśmy mierzalne cele środowiskowe, jak czynności związane z utylizacją odpadów, dalszą redukcją zużycia energii oraz zmniejszaniem emisji CO2 poprzez wykorzystanie fotowoltaiki do wytwarzania energii. Dalsze ważne cele to jak najlepsze wykorzystanie surowców poprzez przetwarzanie materiałów przyjaznych środowisku, niestanowiących zagrożenia dla zdrowia oraz podlegających recyklingowi, jak również oszczędne obchodzenie się z wodą, elektrycznością oraz surowcami.

 

Zgodnie z powyższym poza utrzymaniem obowiązujących zobowiązań prawnych nasza firmowa polityka środowiskowa nastawiona jest na osiągnięcie tych ambitnych celów. Dla monitorowania stałego ulepszania odbywają się regularne zewnętrzne kontrole systemu zarządzania środowiskowego.

Niskoemisyjne i wydajne energetycznie produkty chronią ludzi i środowisko

Duża liczba naszych produktów uszczelnieniowych została wyróżniona znakiem GEV EMICODE® EC1 PLUS jako „bardzo niskoemisyjne“. Zaklasyfikowanie do klasy Premium przez Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V. (GEV) (Stowarzyszenie ds. kontrolowanych emisyjnie materiałów wykładzinowych, klejów i produktów budowlanych) oznacza największe z możliwych bezpieczeństwo przed zanieczyszczeniem powietrza w pomieszczeniu. Przetwarzający i inwestorzy budowlani mają dzięki temu gwarancję, że te produkty nie wydzielają żadnych szkodliwych związków do powietrza pomieszczenia i nie powodują żadnych zagrożeń dla utraty zdrowia.

 

Kolejnym wyróżnikiem zrównoważenia ekologicznego naszych produktów jest fakt, że opracowaliśmy Deklarację Środowiskową Produktu (EPD) dla naszego asortymentu taśm uszczelniających, jak również dla naszych części technicznych. Deklaracje EPD wykazują szeroki bilans wszystkich oddziaływań na środowisko, które powiązane są z wytworzeniem produktu. Przy tym ta dotychczas wyjątkowa w branży deklaracja EPD dla taśm uszczelniających daje obok skwantyfikowanych informacji środowiskowych dla taśm PE i PUR także informacje, że są one w najwyższym stopniu wydajne energetycznie i dzięki ich zastosowaniu pozytywnie wpływamy na zużycie energii, a przez to także na bilans energetyczny budynków.

 

Wiele z naszych rozwiązań uszczelnieniowych już dziś jest wyposażonych dla jutrzejszych wymagań i spełniają obok GEG (Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków) także wymagania nowej Dyrektywy Budowlanej UE (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD), która określa, że od 2021 r. wszystkie nowe budynki w Unii Europejskiej muszą spełniać standardy „domów niskoenergetycznych“.

 

Nasz SYSTEM MONTAŻU W ZEWNĘTRZNEJ WARSTWIE IZOLACJI CIEPLNEJ ISO-TOP WINFRAMER "TYP 1" i "TYP 3", a także wielofunkcyjne taśmy uszczelniające fugi ISO-BLOCO HYBRATEC oraz ISO-BLOCO ONE zostały nagrodzone jako "Certyfikowane komponenty" przez Instytut Domów Pasywnych dr Feist Darmstadt (PHI).

Inicjatywa ekologiczna ISO-Chemie: wspieranie różnorodności gatunków

Już od założenia firmy ISO-Chemie, czyli od ponad 40 lat angażujemy się we w pełni odpowiedzialne obchodzenie się z ludzmi i naturą. Przykładowo już od lat wspieramy programy ochrony środowiska i gatunków WWF (World Wide Fund For Nature) za pomocą naszych datków.

 

Aby wzmacniać nasze starania także „na małym polu“, rozwijamy w ramach inicjatywy ekologicznej ISO-Chemie coraz to nowe idee wspierania różnorodności gatunków.

 

Hotel dla owadów oraz łąka dzikich kwiatów, które zlokalizowane są w różnych miejscach na terenie siedziby firmy, służą jako wylęgarnia oraz źródło pożywienia dla dzikich pszczół
i innych owadów zagrożonych wyginięciem. Cieszymy się szczególnie z  wielu pilnych „pracowników w dzialeInicjatywy Ekologicznej“. Ponieważ na naszym zazielenionym dachu firmowym swój dom znalazł naród pszczeli.

 

To ważne wsparcie utrzymujemy także od  naszych pracowników, którzy przejęli patronaty wielu ekologicznych projektów lub angażują się we wspólne akcje, jak „Przekaż telefon komórkowy – ratuj goryle“. W ramach projektu WILHELMA Stuttgart wpływy z recyklingu zostaną przekazane na rzecz Stowarzyszenia Berggorilla & Regenwald Direkthilfe e.V.

 

Za pomocą naszych inicjatyw ekologicznych chcemy przyczynić się do wspierania bioróżnorodności na terenie naszej firmy, a także do polepszania stanu ekologicznego ziemi.