x

ISO-BLOCO 300 „PREMIUM EDITION“

Tætning mod vind, støv og sprøjtevand
ISO-BLOCO 300 „PREMIUM EDITION“ er et PUR-tætningsbånd som er imprægneret med polymerdispersion. I komprimeret tilstand egner det sig til tætning mod slagregn, træk og støv. Afhængig af komprimeringsgraden giver det en sikker tætning mod slagregn på over 300 Pa. Det svarer til vindstyrke 9. Desuden er ISO-BLOCO 300 „PREMIUM EDITION“ i besiddelse af lyddæmpende og varmedæmmende funktion. Hermed opfyldet det de høje krav for BG 2 efter DIN 18542 udgave 2020.
Produktfordele
  • Opfylder kravene i henhold til DIN 18542 BG 2
  • Tætning mod vind, støv, stænkvand og slagregn
  • Bevarer sine elastiske egenskaber, tåler stor vedvarende bevægelsesbelastning
  • Dampdiffusionsåben
  • Støj- og varmeisolerende
  • Kan overmales med almindelige plastfarver
  • Stor klæbekraft ved montagen
  • Konstant kvalitet i henhold til DIN-norm, kontrolleres jævnligt af eksterne institutter
  • Opfylder alle krav fra loven om bygningsenergi (fra 31.10.20 EnEV) og RAL »vejledning til montage«
  • 10 års funksjonsgaranti*

* På produsentens vilkår (tilsendes etter ønske)

Anvendelsesområder

ISO-BLOCO 300 anbefales til fugetætning ved bygninger og facader. Det egner specielt til tætning af vinduesforbindelser, metalbyggeri, massivt byggeri, samt træ- og mørtelfrit elementbyggeri. Desuden kan ISO-BLOCO 300 også anvendes til adskillelse mellem to elementer.