x
 • Direkthilfe
 • Produkter

ISO-BLOCO 300 „PREMIUM EDITION“
tetter mot vind, støv og vannsprut

ISO-BLOCO 300 „PREMIUM EDITION“ er et PUR-tetningsbånd som er impregnert med polymerdispersjon. I komprimert tilstand egner det seg til tetning mot slagregn, trekk og støv. Avhengig av komprimeringsgraden gir det en sikker tetting mot slagregn på over 300 Pa. Det tilsvarer vindstyrke 9. Dessuten har ISO-BLOCO 300 „PREMIUM EDITION“ en lyddempende og varmedemmende funksjon. Dermed oppfyller det de høye karvene til BG 2 i henhold til DIN 18542 utgave 2009.
Produktfordeler
 • Oppfyller kravene i henhold til DIN 18542 BG 2
 • Tetting mot vind, støv, vannsprut og slagregn
 • Bevarer sine elastiske egenskaper, tåler stor vedvarende bevegelsesbelastning
 • Dampdiffusjonsåpen
 • Støy- og varmeisolerende
 • Kan overmales med alminnelige plastfarger
 • Stor klebekraft ved montering
 • Konstant kvalitet i henhold til DIN-norm, kontrolleres jevnlig av eksterne institutter
 • Oppfyller kravene fra bygnings energi loven (EnEV var gyldig til 31.10.2020) og anbefalingene fra RAL «monterings guiden»
 • 10 års funksjonsgaranti*

* På produsentens vilkår (tilsendes etter ønske)

Bruksområder

ISO-BLOCO 300 „PREMIUM EDITION“ anbefales til fugetetning i bygninger og fasader. Det egner seg spesielt til tetting av vindusforbindelser, metallbygg, massivt bygg samt tre- og mørtelfrie elementbygg. I tillegg kan ISO-BLOCO 300 „PREMIUM EDITION“ også brukes for å adskille to elementer.