x

ISO-BLOCO 600 „PREMIUM EDITION“

Fugetætning med 600 Pa slagregnstætning
ISO-BLOCO 600 „PREMIUM EDITION“ er et PUR-tætningsbånd, som er imprægneret med acrylat. Det er udviklet specielt til pålidelig tætning af fuger i bygninger og fasader op til 100 m højde.

ISO-BLOCO 600 „PREMIUM EDITION“ opfylder kravene i henhold til DIN 18542:2009. Ved siden af slagregnstæthed på mere end 600 Pa (svarer til vindstyrke 11) er det dampdiffusionsåbne fugebånd i besiddelse af fremragende støj- og varmeisolerende egenskaber.

ISO-BLOCO 600 „PREMIUM EDITION“ er testet ved 1.100 Pa i en monteret 1-trinsfuge.
Produktfordele
 • Opfylder kravene i henhold til DIN 18542 BG 1 / BG R
 • Anvendelsessikkerhed på grund af høj ydeevne ved fugetætning
 • Tætning mod slagregn, vind, støv og stænkvand
 • Dampdiffusionsåben
 • Stor klæbekraft ved montagen
 • Bevarer elastiske egenskaber, tåler stor bevægelsesbelastning
 • Kan overmales med almindelige plastfarver
 • Kan anvendes til alle byggeområder og bygningstyper
 • Kan leveres i farve som „COLOUR EDITION“ (BG 1)
 • Konstant kvalitet efter DIN-normerne samt regelmæssig kvalitetskontrol af externe instituter
 • Neutralt overvåget af ift-Rosenheim: slagregnstæthed og fugegennemtrængelighedskoefficent (a-værdi)
 • Opfylder alle krav fra loven om bygningsenergi (fra 31.10.20 EnEV) og RAL »vejledning til montage«
 • 15 år neutralt overvåget udendørs eksponering
 • 15 års funksjonsgaranti*

* På produsentens vilkår (tilsendes etter ønske)

Anvendelsesområder

Kan benyttes til tætning af fuger (også bevægelsesfuger) mellem

• Vindueskarmforbindelser
• Karme og murværk
• Tagvinduer
• Betonelementer
• Karme og murværk

indenfor

• Vinduesmontage
• Elementer af beton og andre materialer
Massivt byggeri samt træ- og mørtelfrit elementbyggeri
• Trapezplader, sandwich- og metalbyggeri

Byggefysisk korrekt tætning af bygningsfuger med ISO-BLOCO 600 „PREMIUM EDITION“

Arkitekter, håndværkere og ikke mindst bygherren selv, er henvist til inovative produkter som de kan stole på, for at have en energisparende, pålidelig og langtidsbestandig byggetætning.

Om bygningens yderside forbliver tæt, afhænger af en vedvarende, lufttæt og slagregnssikker tætning af forbindelsesfugerne. Ved massivbyg har tætningen mellem betonelementerne stor betydning.

Vores fugetætningsbånd ISO-BLOCO 600 „PREMIUM EDITION“ har udmærket sig som facadetætning på grund af følgende egenskaber: Vejrbestandighed, sikkerhed mod varmetab, fugtighedsbeskyttelse, flammehæmmende materiale, udligning af fugebevægelser, ligesom det sørger for et godt indeklima.

ISO-BLOCO 600 „PREMIUM EDITION“ er fuld funktionel, også ved stærke belastninger

Den faglig korrekte fugetætning er en vigtig del af en kvalitativ facadetætning. ISO-BLOCO 600 „PREMIUM EDITION“ er gennem mange år blevet brugt succesrigt ved renoveringer og i nybyggeri til tætning af facadefuger.

Det forkomprimerede, dampdiffusionåbne fugebånd sørger for en sikker fugtighedstransport ud, og beskytter samtidig vedvarende mod slagregn og træk. Samtidigt har ISO-BLOCO 600 „PREMIUM EDITION“ fremragende lyddæmpende og varmedæmmende egenskaber.

Som ift-certifikeret BG 1-bånd opfylder det de høje krav til DIN 18542 udgave 2009. En omfattende afprøvning bekræftiger en overbevisende funktionalitet og kvalitet af fugebåndet til et udvidet anvendelsområde.

ISO-BLOCO 600 „PREMIUM EDITION“ opfylder alle krav til energibesparende bygningstætning efter bygningsenergi (fra 31.10.20 EnEV). Bygherren og håndværker kan derfor stole på en sikker og efter energisparereglerne opfyldte krav til tætning af bygningsfuger.

Defekte bygningsfuger skal hurtigst muligt udskiftes

Statistikken for bygningsskader viser, at skader på grund af fugtighed er den største og en stadig stigende gruppe. Hvad er grunden? Desværre viser det sig i mange tilfælde, at der er blevet anvendt uegnet fugemateriale. Også er fejlagtig planlægning og udførelse af bygningsdele grunden til at der opstår store skader. Særdeles bekymrende er det, at disse skader ikke kun opstår i gamle bygninger men også i nybyggeri.

Når de første tegn på utæthed optræder, er det vigtigt at handle hurtigst muligt. For hvis først funktionaliteten af fugen er beskadigt, kan der trænge vand ind i murværket. Ødelægende fugtskader med farlig skimmelsvamp er for det meste resultatet. Fugtige væge har desuden dårligere varmeisolerende egenskaber end tøre. Træk, som kommer ind gennem defekte fuger gør også deres til varmetab og forøger energieomkostningerne væsentlig.

Fugesanering med ISO-BLOCO 600 „PREMIUM EDITION“


ISO-BLOCO 600 „PREMIUM EDITION“er allerede i mange år blevet brugt til professionel byningsfugesanering, og det med god grund. Det efter den aktuelle DIN 18542 afprøvede BG 1-bånd, råder over fremragende produktegenskaber, som er af stor betydning for en vedvarende, byggefysisk korrekt og energisparende fugetætning. På grund af strukturen af det dampdifussionåbne PUR-tætningsbånd kan kondensvandet som opstår i fugen, ledes kontrolleret ud. Foruden råder ISO-BLOCO 600 „PREMIUM EDITION“ over høj ekspansionsevne og garanterer en høj vedvarende bevægelsesoptagelse. Dette forhindrer at der opstår ridser, som det kan ske ved andre tætningsmaterialer som f. eks. fugemasse eller mørtelfuger. Samtidigt har ISO-BLOCO 600 „PREMIUM EDITION“ en vedvarende vejrbeskyttende egenskab på ydersiden af facaden, med slagregnstæthed på over 600 Pa.

Alt i alt stemmer ISO-BLOCO 600 „PREMIUM EDITION“ hermed overens med bygningsenergi (fra 31.10.20 EnEV) for fugetætning, og beskytter mod træk, fugtighedsskader og overflødig varmetab.