x
 • Direkthilfe
 • Produkter

ISO-BLOCO 600 „PREMIUM EDITION“
slagregntett opptil 600 Pa i fuger

ISO-BLOCO 600 „PREMIUM EDITION“

Faglig korrekt fugetetning til fasadeområde

ISO-BLOCO 600 „PREMIUM EDITION“ er et PUR-tetningsbånd som er impregnert med akrylat. Det er utviklet spesielt for pålitelig tetting av fuger i bygninger og fasader opptil 100 m høyde. ISO-BLOCO 600 „PREMIUM EDITION“ oppfyller kravene i henhold til DIN 18542:2009. I tillegg til slagregnstetthet på mer enn 600 Pa (tilsvarer vindstyrke 11), har det dampdiffusjonsåpne fugebåndet fremragende støy- og varmeisolerende egenskaper. ISO-BLOCO 600 „PREMIUM EDITION“ er testet ved 1.100 Pa i en montert 1-trinnsfuge.

Produktfordeler
 • Oppfyller kravene i henhold til DIN 18542 BG 1 / BG R
 • Sikker bruk som følge av høy yteevne ved fugetetning
 • Tetting mot slagregn, vind, støv og vannsprut
 • Dampdiffusjonsåpen
 • Stor klebekraft ved montering
 • Bevarer sine elastiske egenskaper, tåler stor bevegelsesbelastning
 • Kan overmales med alminnelige plastfarger
 • Kan brukes til alle byggeområder og bygningstyper
 • Også tilgjengelig i malt versjon „COLOUR EDITION“ (BG 1)
 • Konstant kvalitet i henhold til DIN-norm, kontrolleres jevnlig av eksterne institutter
 • Nøytralt overvåket av ift Rosenheim: for slagregn og lufttetthet (a-verdi)
 • Oppfyller kravene fra bygnings energi loven (EnEV var gyldig til 31.10.2020) og anbefalingene fra RAL «monterings guiden»
 • 10 års overvåking i åpen fuge utført av eksternt institutt
 • 10 års funksjonsgaranti*

* På produsentens vilkår (tilsendes etter ønske)

Bruksområder

Kan benyttes til tetting av fuger (også bevegelsesfuger) mellom

 • Vinduskarmforbindelser
 • Karmer og murverk
 • Takvinduer
 • Betongelementer innenfor
 • Vindusmontering
 • Elementer av betong og andre materialer
 • Massive bygg samt tre- og mørtelfritt elementbygg
 • Trapezplater, sandwich- og metalbygg

 

 

Byggefysisk korrekt tetning av bygningsfuger med ISO-BLOCO 600 „PREMIUM EDITION“

Arkitekter, håndverkere og ikke minst byggherren selv er henvist til innovative produkter som de kan stole på for å sikre en energisparende, pålitelig og langtidsbestandig byggetetning.

Yttersidens evne til å forbli tett avhenger av en vedvarende, lufttett og slagregnsikker tetning av forbindelsesfugene. Ved massivbygg har tetning mellom betongelementene stor betydning.

Vårt fugetetningsbånd ISO-BLOCO 600 „PREMIUM EDITION“ har utmerket seg som fasadetetning på grunn av følgende egenskaper: Værbestandighet, sikkerhet mot varmetap, fuktighetsbeskyttelse, flammehemmende materiale, utligning av fugebevegelser og tilrettelegging for et godt inneklima.

 

 

ISO-BLOCO 600 „PREMIUM EDITION“ er fullt ut funksjonell, også ved store belastninger

En faglig korrekt fugetetning er en viktig del av kvaliteten på en fasadetetning. ISO-BLOCO 600 „PREMIUM EDITION“ er i mange år blitt brukt med stor suksess ved tetning av fasadefuger både i renoverte hus og i nybygg.

Et forhåndkomprimert, dampdiffusjonsåpent fugebånd sørger for en sikker fuktighetstransport ut og beskytter samtidig vedvarende mot slagregn og trekk. I tillegg har ISO-BLOCO 600 „PREMIUM EDITION“ fremragende lyddempende og varmedemmende egenskaper.

Som ift-sertifisert BG 1-bånd oppfyller det de høye kravene i henhold til DIN 18542 fra 2009. En omfattende testing bekrefter en overbevisende funksjonalitet og kvalitet av fugebåndet til et utvidet bruksområde.

ISO-BLOCO 600 „PREMIUM EDITION“ oppfyller kravene fra bygnings energi loven (EnEV var gyldig til 31.10.2020). Byggherre og håndverker kan derfor stole på en sikker og etter energisparereglene oppfylte krav til tetning av bygningsfuger.

 

 

Defekte bygningsfuger skal skiftes ut så raskt som mulig

Statistikken for bygningsskader viser at skader som skyldes fuktighet er den største og en stadig stigende gruppe. Hva er årsaken til dette? Dessverre viser det seg i mange tilfeller at det er brukt uegnet fugemateriale. I tillegg kan feil planlegging og utførelse av bygningsdeler være årsak til at det oppstår store skader. Det er spesielt bekymringsfullt at slike skader ikke bare oppstår i gamle bygninger, men også i nybygg.

Når de første tegn på utetthet vises, er det viktig å handle så raskt som mulig. For hvis først fugens funksjonalitet er skadet, kan vann trenge inn i murverket. Ødeleggende fuktskader med farlig muggsopp er ofte resultatet. Fuktige vegger har dessuten dårligere varmeisolerende egenskaper enn tørre. Trekk som kommer inn gjennom defekte fuger fører også til varmetap og øker energikostnadene vesentlig.

 

 

Fugesanering med ISO-BLOCO 600 „PREMIUM EDITION“

ISO-BLOCO 600 „PREMIUM EDITION“ har allerede blitt brukt til profesjonell bygningsfugesanering i mange år og det med god grunn. Dette BG 1-båndet er testet i henhold til gjeldende DIN 18542 og har førsteklasses produktegenskaper som er av stor betydning for en vedvarende, byggefysisk korrekt og energisparende fugetetning. På grunn av strukturen på det dampdiffusjonsåpne PURtetningsbåndet, kan kondensvannet som oppstår i fugen ledes kontrollert ut. I tillegg har ISO-BLOCO 600 „PREMIUM EDITION“ høy ekspansjonsevne og garanterer en høy og vedvarende evne til å tilpasse seg bevegelse i bygget. Dette hindrer at det oppstår rifter, noe som lett kan skje med andre tetningsmaterialer som f.eks. fugemasse eller mørtelfuger. Samtidig har ISO-BLOCO 600 „PREMIUM EDITION“ en vedvarende værbeskyttende egenskap på yttersiden av fasaden med slagregnstetthet på over 600 Pa. Alt i alt stemmer ISO-BLOCO 600 „PREMIUM EDITION“ dermed godt overens med bygnings energi loven (EnEV var gyldig til 31.10.2020) for fugetetning og beskytter mod trekk, fuktighetsskader og overflødig varmetap.