x

ISO-BLOCO ONE
100% lufttæt, dampspærre, varmeisolerende

Produkt billede: ISO-BLOCO ONE
Ansøgningsbillede: ISO-BLOCO ONESkitse: ISO-BLOCO ONEAnsøgningsbillede: ISO-BLOCO ONEAnsøgningsbillede: ISO-BLOCO ONEAnsøgningsbillede: ISO-BLOCO ONE

100 % perfekt vinduestætning med kun et bånd

ISO-BLOCO ONE er et multifunktionelt anvendeligt special vinduestætningsbånd med fremragende funktionsegenskaber. Med en luftgennemgangskoefficient på 0,00 m3/[h • m • (daPa)n] er det forkomprimerede bånd 100% lufttæt indvendig og forhindrer derfor tab af konvektionsvarme. Desuden er båndet i besiddelse af særdeles gode dampdiffusionsegenskaber (fra indvendig til udvendig 50:1) og sikrer derfor en effektiv fugtighedstransport indefra og ud, og hermed en hurtig udtørring af fugen.
Produktfordele

Et bånd til alle forhold

 • 3-plans-tætning med kun et produkt
 • slagregnstæthed over 1.000 Pa (ift 10535450)(ift 105 35450)
 • optimal dampdiffusion udadtil
 • reducerer konvektionsvarmetab
 • høj funktionel sikkerhed på grund af stærk ekspansionsevne
 • tætning af forskellige fugebredder med kun få bånddimmensioner
 • nem og sikker vinduestætning ved montagen i kun én arbejdsgang
 • reduktion af omkostninger på grund af tidssparende montage
 • Certificeret passivhus komponent
 • vejr uafhængig montage
 • overensstemmelse med EPBD
 • opfylder alle krav fra loven om bygningsenergi (fra 31.10.20 EnEV)
 • opfylder de højeste kvalitetsnormer (RAL-godkendt)
 • 10 års funksjonsgaranti*

* På produsentens vilkår (tilsendes etter ønske)

Anvendelsesområder

Et bånd til 3 plan

ISO-BLOCO ONE er et "all in one-bånd" som opfylder alle krav tilbygningsenergi (fra 31.10.20 EnEV) samt reglerne for de højeste kvalitetskriterier (RAL-godkendt). Det egner sig derfor især til en sikker, ukompliceret og tidsbesparende tætning af vinduer og døre. Det intelligente
fugetætningsbånd fungerer efter et treplans- princip. Det sikrer med mere end 1000 Pa høj udvendig slagregnstæthed, pålidelig isoleringsevne og lyddæmpning i midten, samt absolut lufttæthed og dampspærre indvendig.

ISO-BLOCO ONE er et multitalent når det drejer sig om fugetætning.Det forener alle krav for bygningsenergi (fra 31.10.20 EnEV) samt die højeste kvalitetskriterier (RAL-godkendt) i et produkt. Hvor det førhend var nødvendigt med tre produkter, er det nu nok med et, da ISO-BLOCO ONE er i besiddelse af geniale produktegenskaber.

Det ”alt i et bånd” funktionerer efter et 3-plansprincip. Udvendig sørger det for usædvanlig høj slagregnstæthed, i midten for varmeisolering og lyddæmpning og indvendig for absolut lufttæthed. Hermed bliver der indsparet en masse tid.

I kun et arbejdsskridt bliver båndet klæbet på vinduesrammen og fertig! Nemmerer, sikkerer og hurtigere kan man næppe forestille sig en professionel vinduestætning.

 

 

Et bånd til at spare energi

Med ISO-BLOCO ONE er det muligt at indspare endnu mere energi ved vinduestætning. Det fremtidsorienterede vinduestætningsbånd har en speciel folie til tætning på indersiden. Denne folie fremviser en a-værdi på nul. Det betyder en næsten 100 procent lufttæthed på rumsiden. Derved fremviser ISO-BLOCO ONE en absolut tæthed som ikke fandtes førhend, og egner sig enda til det høje tætningsniveu i passivhuse. Ukontrolleret varmetab og træk gennem forbindelsesfugerne bliver forhindret af en hermetisk adskillelse af inde- og udeklimaet. Dette giver gode resultater ved en ”blower-door-test” og virker positivt på varmeudgifterne.

 

 

Energibesparelse

Med ISO-BLOCO ONE kan man reducere konvektionsvarmetab i en bygning betydeligt. Med en a-værdi på nul kan man opnå næsten 100 procent lufttæthed indvendig. Herved undviger mindre rumluft gennem forbindelsesfugerne end ved die konventionelle fugebånd med en a-værdi på 0,1. Dette formindrede konvektionsvarmetab kan man tydeligt mærke varmeudgifterne.

 

 

Et sundhedsvenligt fugebånd

Når først fugtighed er trængt ind i fugen, f.eks. gennem kondensvand, og ikke har mulighed for at undvige ud, kan der opstå fugtighedsskader og skimmelsvamp. Med ISO-BLOCO ONE hersker der et optimalt klima på grund af sd-værdien i tætningsområdet. Hermed er der overenstemmelse med RAL-retlinierne for tætning af vinduer og døre: indvendig tættere end udvendig. Sd-værdien ved vinduestætning skal være mindst 10:1 fra inde til ude. ISO-BLOCO ONE sørger med en imponerende dampfdifussionsværdi på 50:1 for en hurtig udtørring af fugen, og sikrer fugtighedstransporten ud.

 

 

Et bånd til stormfulde tider

I tiden med klimaforandringer må vi indstille os på nye udfordringer ved bygningstætning. I fremtiden vil vi endnu oftere blive konfronteret med stærke storme, som kommer med heftig regn. Dette forlanger nye løsninger i tætningsteknologien. Vinduesog dørforbindelsesfuger må i fremtiden beskyttes endnu mere mod slagregn. Ofte bliver der opnået vindstød på mere end 140 km/h. Dette svarer til ca. 900 Pa. ISO-BLOCO ONE holder med mere end 1000 Pa slagregnstæthed også de kræftigste regnbyer og vindstød stand. Med denne usædvanlige funktionsegenskab overgår ISO-BLOCO ONE de konventionelle fugetætningsbånd med mere en 50 % når det drejer sig om slagregnstæthed.

 • Direkthilfe
 • Produkter

PRODUKTAUSWAHL

Wir helfen Ihnen dabei das ideale Produkt für Ihre Anforderungen zu finden

zum Service-Bereich

ANWENDUNGSHILFE

Wir helfen Ihnen bei der Verarbeitung unserer Produkte mit Tipps und Know how

zum Service-Bereich

RÜCKRUF / Terminvereinbarung

Sie möchten einen persönlichen Termin oder einen Rückruf vereinbaren? Wir sind gerne für Sie da.

 

 

Termin vereinbaren

Rückruf veranlassen