x

ISO-BLOCO ONE

100% lufttæt, dampspærre, varmeisolerende

100 % perfekt vinduestætning med kun et bånd

ISO-BLOCO ONE er et multifunktionelt anvendeligt special vinduestætningsbånd med fremragende funktionsegenskaber. Med en luftgennemgangskoefficient på 0,00 m3/[h • m • (daPa)n] er det forkomprimerede bånd 100% lufttæt indvendig og forhindrer derfor tab af konvektionsvarme. Desuden er båndet i besiddelse af særdeles gode dampdiffusionsegenskaber (fra indvendig til udvendig 50:1) og sikrer derfor en effektiv fugtighedstransport indefra og ud, og hermed en hurtig udtørring af fugen.
Produktfordele

Et bånd til alle forhold

 • 3-plans-tætning med kun et produkt
 • slagregnstæthed over 750 Pa (ift 10535450)(ift 105 35450)
 • optimal dampdiffusion udadtil
 • reducerer konvektionsvarmetab
 • høj funktionel sikkerhed på grund af stærk ekspansionsevne
 • tætning af forskellige fugebredder med kun få bånddimmensioner
 • nem og sikker vinduestætning ved montagen i kun én arbejdsgang
 • reduktion af omkostninger på grund af tidssparende montage
 • Certificeret passivhus komponent
 • vejr uafhængig montage
 • overensstemmelse med EPBD
 • opfylder alle krav fra loven om bygningsenergi (fra 31.10.20 EnEV)
 • opfylder de højeste kvalitetsnormer (RAL-godkendt)
 • 10 års funksjonsgaranti*

* På produsentens vilkår (tilsendes etter ønske)

Anvendelsesområder

Et bånd til 3 plan

ISO-BLOCO ONE er et »all in one-bånd« som opfylder alle krav fra loven om bygningsenergi (GEG, fra 31.10.20 EnEV) samt reglerne for de højeste kvalitetskriterier (RAL-godkendt). Det egner sig derfor især til en sikker, ukompliceret og tidsbesparende tætning af vinduer og døre. Det intelligente fugetætningsbånd fungerer efter et treplans-princip. Det sikrer med mere end 750 Pa høj udvendig slagregnstæthed, pålidelig isoleringsevne og lyddæmpning i midten, samt absolut lufttæthed og dampspærre indvendig.