x
 • Direkthilfe
 • Produkter

ISO-BLOCO ONE
100 % luft tett, motstands dyktig mot damp og varme

ISO-BLOCO-ONE
ISO-BLOCO ONE

100 % perfekt vindustetning med kun ett bånd

ISO-BLOCO ONE er et multifunksjonelt anvendelig spesialvindustetningsbånd med fremragende funksjonsegenskaper. Med en luftgjennomgangskoeffisient på 0,00 m3 / [h • m • (daPa)n] er det forhåndskomprimerte båndet 100 % lufttett innvendig, noe som hindrer tap av konveksjonsvarme. I tillegg har båndet særdeles gode dampdiffusjonsegenskaper (fra innvendig til utvendig 50 : 1) og sikrer derfor en effektiv fuktighetstransport innenfra og ute og dermed en rask uttørring av fugen.

Produktfordeler

Et bånd till 3 plan

 • 3-planstetting med kun ett produkt
 • Slagregnstetthet over 1.000 Pa (ift 10535450)
 • Optimal dampdiffusjon ut
 • Reduserer konveksjonsvarmetap
 • Høy funksjonell pålitelighet på grunn av kraftig ekspansjons evne
 • Tetting av ulike fugebredder med kun få bånddimensjoner
 • Enkel og sikker vindustetning ved montering kun en arbeidsoperasjon
 • Reduksjon av omkostninger på grunn av tidssparende montering
 • Sertifisert passivhus komponent
 • Væruavhengig montering
 • Oppfyller kravene fra bygnings energi loven (EnEV var gyldig til 31.10.2020) og er RAL godkjent
 • 10 års funksjonsgaranti*

* På produsentens vilkår (tilsendes etter ønske)

Bruksområder

ISO-BLOCO ONE er et "alt-i-ett-bånd" som oppfyller alle krav til bygnings energi loven (EnEV var gyldig til 31.10.2020) samt de strengeste kvalitetskriterier (RAL-godkjent). Det egner seg derfor spesielt godt til en enkel, sikker og tidsbesparende tetning av vinduer og dører. Det intelligente fugetetningsbåndet fungerer etter et treplansprinsipp. Det sikrer utvendig slagregnstetthet, ved mer enn 1000 Pa, pålitelig isoleringsevne og lyddemping i midten samt absolutt lufttetthet og dampsperre innvendig.

 

 

Ett bånd til alle forhold

ISO-BLOCO ONE er et multitalent når det dreier seg om fugetetning. Det forener alle krav til bygnings energi loven (EnEV var gyldig til 31.10.2020) og de høyeste kvalitetskriterier (RAL-godkjent) i et produkt.

Der det før var nødvendig med tre produkter, er det nå nok med ett, fordi ISO-BLOCO ONE har geniale produktegenskaper.

«Alt-i-ett-båndet» fungerer etter et 3-plansprinsipp. Utvendig sørger det for usedvanlig høy slagregnstetthet, i midten for varmeisolering og lyddemping og innvendig for absolutt lufttetthet. Slik sparer man også mye tid.

Båndet limes på vindusrammen i en arbeidsoperasjon! Enklere, sikrere og hurtigere kan man neppe forestille seg en profesjonell vindustetning.

 

 

Ett bånd som sparer energi

Med ISO-BLOCO ONE er det mulig å spare enda mer energi ved vindustetning.

Det fremtidsrettede vindustetningsbåndet har en spesiell folie til tetning på innsiden. Denne folien fremviser en a-verdi på null. Det betyr en nesten 100 prosent lufttetthet på romsiden.

Dermed fremviser ISO-BLOCO ONE en absolutt tetthet som tidligere ikke har vært mulig og egner seg i tillegg til det høye tetningsnivået i passivhus. Ukontrollert varmetap og trekk gjennom forbindelsesfugene hindres av en hermetisk adskillelse av inne- og uteklima. Dette gir gode resultater ved «blower-door-test» og virker positivt på varmeutgiftene.

 

 

Energisparing

Med ISO-BLOCO ONE kan man redusere konveksjonsvarmetap i en bygning betydelig. Med en a-verdi på null kan man oppnå nesten 100 prosent lufttetthet innvendig. Slik slipper mindre romluft gjennom forbindelsesfugene enn ved bruk av konvensjonelle fugebånd med en a-verdi på 0,1. Det reduserte konveksjonsvarmetapet gir merkbare utslag på oppvarmingsutgiftene.

 

 

Et helsevennlig fugebånd

Når fuktighet først er trengt inn i fugen, f.eks. gjennom kondensvann, og ikke har mulighet til å slippe ut, vil det lett kunne oppstå fuktskader og muggsopp. Med ISO-BLOCO ONE får man et optimalt klima på grunn av sd-verdien i tetningsområdet. Slik oppfyller man også RAL-kravene for tetting av vinduer og dører: tettere innvendig enn utvendig.

Med den ekstremt høye sd-verdien på 50 : 1, er det det eneste produktet med slikt dampdiffusjonsfall og muliggjør dermed en effektiv fuktighetstransport ut og en hurtig uttørking av fugen.

 

 

Et bånd for stormfulle tider

I en tid med klimaforandringer må vi innstille oss på nye utfordringer når det gjelder bygningstetning.

I fremtiden vil vi enda oftere bli konfrontert med sterke stormer som kommer med heftig regn. Dette krever nye løsninger innen tetningsteknologi. Vindus- og dørforbindelsesfuger må i fremtiden beskyttes enda mer mot slagregn. Ofte opplever vi vindkast på mer enn 140 km / t. Dette tilsvarer rundt 900 Pa.

ISO-BLOCO ONE holder med mer enn 1000 Pa slagregnstetthet stand selv mot de kraftigste regnbyer og vindkast. Med denne usedvanlige funksjonsegenskapen overgår ISO-BLOCO ONE de konvensjonelle fugetetningsbåndene med mer enn 50 % når det gjelder slagregnstetthet.