x

ISO-BLOCO ONE CONTROL

Tidsnøjagtig og kontrolleret ekspansion

Den multifunktionelle 3-plans- vinduestætning til formontering

ISO-BLOCO ONE CONTROL er et forkomprimeret multifunktionsfugetætningsbånd indpakket i en afrivningsindkapsling. Det anvendes til vinduestætning i overensstemmelse med den tyske bygningsenergi (fra 31.10.20 EnEV) - og RAL og er specielt udviklet til nem og sikker formontering. Med oprivningshylsteret sikres komprimeringen af vinduestætningsbåndet også, når rullen er åbnet. ISO-BLOCO ONE CONTROL giver dermed for første gang mulighed for formontering af en 3-planstætning på værkstedet. Formonteringsbåndet der er indpakket i en robust folie, forener tre funktionsområder og opfylder således RAL’s 3-plansprincip. Udvendig sørger det med over 1.050 Pa for en særlig høj slagregntæthed, i midterområdet sørger det for pålidelig varme- og lyddæmpning, og indvendig sørger det med en a-værdi på 0,00 for 100 % lufttæthed.


Som bestemt ved den aktuelle
bygningsenergi bidrager ISO-BLOCO ONE CONTROL dermed til at sænke konvektionsvarmetabet. Derudover besidder det et optimalt dampdiffusionsfald indefra og ud (50 : 1) for at muliggøre en effektiv udledning af fugt og derved muliggøre hurtig udtørring af fugen.

Produktfordele

3 funktionsområder i kun et bånd

 • Tidsmæssigt præcis båndaktivering for kontrolleret udvidelse
 • Den bekvemme formontering er ensbetydende med reducerede omkostninger og tidsbesparelse
 • Temperatur- og vejruafhængig montering
 • 3-planstætning med kun ét produkt og i kun én arbejdsgang
 • Stort sd-værdifald, optimal fugtudledning ud, kontrolleret og defineret
 • Tætning af de mest forskellige fuger med få bånddimensioner
 • Slagregntæt op til mere end 1.050 Pa
 • Stort sd-værdifald, optimal fugtudledning
 • Indvendig lufttæthed reducerer konvektionsvarmetab
 • Egnet til passivhus
 • Opfylder alle krav fra loven om bygningsenergi og RAL-kvalitets montage
 • 10 års funksjonsgaranti*

* På produsentens vilkår (tilsendes etter ønske)

Anvendelsesområder

Nem vinduestætning

Befæstigelsen på vindueskarmen til kunststofvinduer foretages som regel med en clip-befæstigelse. Med montageværktøjet ISO-TOOL CLIP bliver tætningssystemet ISO-BLOCO ONE CONTROL klemt sikkert ind i vinduesprofilens karmnot og mekanisk befæstiget til vindueskarmen. Hjørneværktøjet ISO-TOOL CUT sørger for en sikker udformning af hjørneløkkerne. Til brug ved smalle profiler under 65 mm dybde, samt ved trævinduer er formonteringsbåndet udstyret med valgvis en eller to butylklæbestriber af høj kvalitet.

Når vinduet ved monteringen er udrettet og fastgjort, aktiveres tætningen ved at trække i aktiveringslasken, så folieperforeringen åbnes. På grund af udvidelsen, bliver fugen udfyldt sikkert i det anbefalede fugeindsætningsområde.

Montering af ISO-BLOCO ONE CONTROL er hurtig og nem. På kunststofog aluminiumsvinduer clipses båndet uden besvær ind i vindueskarmens not med ISO-TOOL CLIP. Hjørneværktøjet ISO-TOOL CUT sørger for en systemsikker udformning af hjørneløkkerne. Til brug ved trævinduer er der desuden formonteringsbånd med selvklæbende butyl af høj kvalitet, der sørger for en permanent lufttæt fiksering til vindueskarmen.

ISO-BLOCO ONE CONTROL er omgivet af en speciel afrivnings-indkapsling, som sørger for, at båndet bevarer sin forkomprimering, også når rullen er åbnet og formonteret på vinduesrammen.

Dette er en sensation, for fugetætningsbåndet udvider sig først, når vinduet er sat ind. Dette sker, når folieperforeringen på det ønskede tidspunkt åbnes ved z i båndet. Håndværkeren har altså tid nok til at montere vinduet og afgør selv, hvornår båndudvidelsen skal udløses.

Med ISO-BLOCO ONE CONTROL bliver vinduestætning efter den tyske bygningsenergi (fra 31.10.20 EnEV) - og RAL til en barneleg. Det forkomprimerede multifunktionsfugetætningsbånd kan nemlig nemt, hurtigt og sikkert formonteres på en måde, det ikke var muligt før.

Kontrolleret båndudvidelse er en fantastisk opfindelse

Kontrollen over, hvornår båndudvidelsen begynder, åbner helt nye muligheder inden for vinduesmontering.

For eksempel kan vinduerne allerede fra fabrikken hos producenten eller på værkstedet, før transporten til byggepladsen let, effektivt og under kontrollerede forhold udstyres med ISO-BLOCO ONE CONTROL.

Vinduesmontørerne på byggepladsen får fordel af den bekvemme formonteringsløsning flere gange. Med ISO-BLOCO ONE CONTROL er der ikke længere vejr- og temperaturbetingede udsættelser af monteringen, således som det kan forekomme ved brugen af andre tætningsmaterialer. Om vinteren er temperaturbetingede begrænsninger af arbejdet, som der f.eks. er når der anvendes skum, et fremmedord. Om sommeren skal det multifunktionelle formonteringsbånd i modsætning til andre komprimerede fugetætningsbånd ikke opbevares køligt for at forhindre for hurtig udvidelse.

Med det formonterede ISO-BLOCO ONE CONTROL bortfalder også det ofte besværlige efterfølgende arbejde med at indsætte tætningen i fugen. På grund af foliens glatte overflade kan vinduet let skubbes ind i åbningen, og først når afrivnings-indkapslingen er åbnet, begynder båndet at udvide sig i fugen. For fremtiden kan vinduerne derfor monteres uafhængigt af temperatur og vejr og helt uden tidspres.

Det kan være så let at spare tid og penge

ISO-BLOCO ONE CONTROL gør det muligt. Dette multi-funktionsfugebånd, der er udstyret med tre funktionsområder, yder efter RAL‘s 3-plansprincip det samme, som der før skulle bruges tre produkter til. Dette betyder mindre arbejde ved monteringen, især også fordi det kun er nødvendigt med én arbejdsgang for at formontere båndet i komprimeret tilstand. På allerkorteste tid klæbes båndet om vinduesrammen, og den efterfølgende vinduesmontering går også meget hurtigt, da der ikke skal bruges yderligere tid til at anbringe tætningen. Den tidsbesparelse, der hermed opnås, kan næppe overgås.

Multifunktion skrevet med store bogstaver

ISO-BLOCO ONE CONTROL er et multifunktionstætningsbånd, der fungerer efter 3-plansprincippet, som er fastsat af den tyske producentsammenslutning RAL Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V.

Det innovative formonteringsbånd har tre funktionsområder. Udvendig sørger det med over 1.000 Pa for en særlig høj slagregntæthed, i midten sørger det for pålidelig varme- og lyddæmpning. Indvendig er båndet med den revolutionerende lave a-værdi på 0,00 100 % lufttæt og dampbremsende.

Helt i overensstemmelse med den nye bygningsenergi (fra 31.10.20 EnEV) bidrager dette formonteringsbånd dermed til en sænkning af konvektionsvarmetabet og egner sig især til vinduestætning i passivhusbyggeri.

Derudover besidder det et optimalt dampdiffusionsfald indefra og ud (50 : 1) for at muliggøre en effektiv udledning af fugt. Således kan fugt, der har samlet sig i fugen, hurtigt tørre ud, så fugtbetingede byggeskader og skimmel opstår slet ikke.

Endnu større anvendelsessikkerhed med det udvidede fugeindsætningsområde

ISO-BLOCO ONE CONTROL har et særlig stort fugeindsætningsområde. Med kun to bånddimensioner kan fuger fra 6 til 33 mm tættes pålideligt.

Det stærkt ekspanderende formonteringsbånd sikrer dermed fuld funktionsdygtighed også i forbindelse med bygningsdeles bevægelser og store fugedifferencer.