x
 • Direkthilfe
 • Produkter

ISO-BLOCO ONE CONTROL
fler-funksjonelt fugebånd for fabrikk montering

Multifunksjonell 3-plans vindustetnings til forhåndsmontering

ISO-BLOCO ONE CONTROL er et forhåndskomprimert multifunksjonsfugetetningsbånd innpakket i enavrivningsemballasje. Det brukes til vindustetning i overenstemmelse med den tyske bygnings energi loven (EnEV var gyldig til 31.10.2020) og RAL og er spesielt utviklet for enkel og sikker forhåndsmontering. Med opprivingsemballasjen sikres komprimering av vindustetningsbåndet også når rullen er åpnet. ISO-BLOCO ONE CONTROL gir dermed for første gang mulighet for forhåndsmontering av en 3-planstetetning på verkstedet. Forhåndsmonteringsbåndet som er innpakket i en robust folie forener tre funksjonsområder og oppfyller slik RALs 3-plansprinsipp. Utvendig sørger det med over 1.000 Pa for en særdeles høy slagregntetthet. I midten sørger det for pålitelig varme- og lyddemping, og innvendig sørger det med en a-verdi på 0,00 for 100 % lufttetthet.

 

Som bestemt gjennom den aktuelle bygnings energi loven (EnEV var gyldig til 31.10.2020) bidrar ISO-BLOCO ONE CONTROL dermed til å redusere konveksjonsvarmetapet. I tillegg besitter det et optimalt dampdiffusjonsfall innenfra og ut (50 : 1) og muliggjøre en effektiv uttransport av fukt og slik sørge for en rask uttørring av fugen.

Produktfordeler

3 funksjonsområder – 1 bånd

 • Tidsmessig riktig båndaktivering for kontrollert utvidelse
 • Den praktiske forhåndsmonteringen gir reduserte omkostninger og tidsbesparelse
 • Temperatur- og væruavhengig montering
 • 3-planstetning med kun ett produkt og i en arbeidsoperasjon
 • Stort sd-verdifall, optimal fukttransport ut, kontrollert og definert
 • Tetting av en rekke ulike fuger med få bånddimensjoner
 • Slagregntett opptil mer enn 1.000 Pa
 • Stort sd-verdifall, optimal fuktuttransport
 • Innvendig lufttetthet reduserer konveksjonsvarmetap
 • Egnet til passivhus
 • Oppfyller kravene fra bygnings energi loven (EnEV var gyldig til 31.10.2020) og er RAL godkjent
 • 10 års funksjonsgaranti*

* På produsentens vilkår (tilsendes etter ønske)

Bruksområder

Festing på vinduskarmen på kunststoff- og aluminiumsvinduer gjøres som regel ved hjelp av klips. Med monteringsverktøyet ISO-TOOL CLIP blir tetningssystemet ISO-BLOCO ONE CONTROL klemt sikkert inn i vindusprofilens karm og mekanisk festet til vinduskarmen. Hjørneverktøyet ISO-TOOL CUT sørger for en sikker utforming av hjørneløkkene. Til bruk ved smale profiler under 65 mm dybde, samt ved trevinduer, er båndet utstyrt med valgfritt ett eller to butylklebestriper av høy kvalitet. Når folien er festet, aktiveres tetningen ved å trekke i aktiveringsløkken, slik at folieperforeringen åpnes. På grunn av utvidelsen blir fugen fylt helt ut i det anbefalte fugeinnsettingsområdet.

 

 

Effektiv vindutetning

ISO-BLOCO ONE CONTROL monteres raskt og enkelt. På kunststoff- og aluminiumsvinduer klipses båndet enkelt inn i vinduskarmens not med ISO-TOOL CLIP. Hjørneverktøyet ISO-TOOL CUT sørger for en systemsikker utforming av hjørneløkkene. Til bruk på vinduer i tre finnes det dessuten forhåndsmonteringsbånd med selvklebende butyl av høy kvalitet som sørger for en permanent lufttett fiksering til vinduskarmen. ISO-BLOCO ONE CONTROL er omgitt av en spesiell avrivningsinnkapsling som sørger for at båndet bevarer sin forhåndskomprimering, også når rullen er åpnet og forhåndsmontert på vindusrammen.

Dette er en sensasjon, for fugetetningsbåndet utvider seg først når vinduet er satt inn. Dette skjer når folieperforeringen åpnes ved z i båndet på ønsket tidspunkt.

Håndverkeren har altså tid nok til å montere vinduet og selv avgjøre når båndet skal utvides.

Med ISO-BLOCO ONE CONTROL går vindustetning etter den tyske bygnings energi loven (EnEV var gyldig til 31.10.2020) - og RAL som en lek. Det forhåndskomprimerte multifunksjonsfugetetningsbåndet kan nemlig enkelt, raskt og sikkert forhåndsmonteres på en måte som ikke før har vært mulig.

 

 

Kontrollert båndutvidelse er en fantastisk oppfinnelse

Kontroll over hvor når båndutvidelsen skal starte åpner helt nye muligheter innen vindusmontering.

For eksempel kan vinduene utstyres med ISO-BLOCO ONE CONTROL allerede fra fabrikken hos produsenten eller på verkstedet og før transport til byggeplassen. Enkelt, effektivt og kontrollert.

Vindusmontørene på byggeplassen nyter fordelen med praktiske forhåndsmonteringsløsninger flere ganger. Med ISO-BLOCO ONE CONTROL forekommer det ikke lenger vær- og temperaturbetingede utsettelser av monteringen, noe som ofte kan forekomme ved bruk av andre tetningsmaterialer. Dersom man f.eks. bruker skum, er temperaturbetingede begrensninger av arbeidet noe som lett kan skje. Dette problemet er nå løst. Om sommeren skal det multifunksjonelle forhåndsmonteringsbåndet i motsetning til andre komprimerte fugetetningsbånd ikke oppbevares kjølig for å hindre hurtig utvidelse.

Med det forhåndsmonterte ISO-BLOCO ONE CONTROL bortfaller også det ofte besværlige etterarbeidet med å montere tetningen i fugen. På grunn av foliens glatte overflate, kan vinduet lett skyves inn i åpningen, og først når avrivningsinnkapslingen er åpnet, vil båndet utvide seg i fugen. I fremtiden kan vinduene derfor monteres uavhengig av temperatur og vær og helt uten tidspress.

 

 

Så lett er det å spare tid og penger

ISO-BLOCO ONE CONTROL gjør det mulig. Dette multifunksjonsfugebåndet, som er utstyrt med tre funksjonsområder, yter etter RALs 3-planprinsipp det samme som man før brukte tre produkter til. Det betyr mindre arbeid ved montering, ikke minst fordi det kun er nødvendig med en arbeidsoperasjon for å forhåndsmontere båndet i komprimert tilstand. På svært kort tid festes båndet til vindusrammen, og den etterfølgende vindusmonteringen er også rask, fordi det ikke er behov for ytterligere tid for å feste tetningen. Den tidsbesparelsen dette gir må ikke undervurderes.

 

 

Multifunksjon skrevet med store bokstaver

ISO-BLOCO ONE CONTROL er et multifunksjonstetningsbånd som fungerer etter 3-plansprinsippet fastsatt av den tyske produsentsammenslutningen RAL Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V.

 

Det innovative forhåndsmonteringsbåndet har tre funksjonsområder. Utvendig sørger det med over 1.000 Pa for en særdeles høy slagregntetthet. I midten sørger det for pålitelig varme- og lyddemping. Innvendig er båndet med den revolusjonerende lave a-verdien på 0,00 100 % lufttett og dampbremsende.

 

Helt i overensstemmelse med den nye bygnings energi loven (EnEV var gyldig til 31.10.2020), bidrar dette forhåndsmonteringsbåndet til en reduksjon av konveksjonsvarmetapet, og det egner seg derfor spesielt godt til vindustetning i passivhus.

 

I tillegg besitter det et optimalt dampdiffusjonsfall innenfra og ut (50 : 1) for å muliggjøre effektiv uttransport av fukt. Dermed kan fukt som har samlet seg i fugen tørke raskt ut, slik at fuktbetingede byggeskader og mugg ikke oppstår.

 

 

Enda større brukssikkerhet med utvidet fugeinnsettingsområde

ISO-BLOCO ONE CONTROL har et spesielt stort fugeinnsettingsområde. Med kun to bånddimensjoner kan fuger fra 6 til 33 mm tettes pålitelig. Det sterkt ekspanderende forhåndsmonteringsbåndet sikrer dermed full funksjonsdyktighet også i forbindelse med bygningens bevegelser og store fugedifferanser.