x
 • Direkthilfe
 • Produkter

HOW TO FIND US:

ISO-CHEMIE GmbH

Röntgenstrasse 12

73431 AALEN

PHONE +49 (0)7361 94 90-0

FAX +49 (0)7361 94 90-90

Personvernerklæring

1. Ansvarlig part og generelle prinsipper

Undertegnede, ISO-Chemie GmbH, Röntgenstr. 12, 73431 Aalen, Tyskland, er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger i samsvar med EUs personvernforordning (GDPR). Som innehaver av nettstedet «www.iso-chemie.eu» (heretter også «nettsiden») og «portal.iso-chemie.eu» (heretter også referert til som «ISO-PORTAL» og «nettbutikken») er ISO-Chemie GmbH ansvarlig for brukerens opplysninger («deg») som samles inn i forbindelse med nettstedet, ISO-PORTAL og nettbutikken.

 

Vi legger spesielt stor vekt på å beskytte personvernet ditt og opprettholde tilliten din. Vi tar således beskyttelsen og sikkerheten til personopplysningene og dine personrelaterte data veldig alvorlig. Personopplysningene dine vil bli samlet inn, behandlet og brukt utelukkende i samsvar med personvernreglene, og spesielt bestemmelsene i EUs personvernforordning (GDPR) og den tyske telemedialoven (TMG).

 

I det følgende kan du, i overensstemmelse med vår opplysningsplikt, finne detaljert informasjon om hvilke data som samles inn når du er i kontakt med vårt serviceteam, gjennom direkte markedsføringstiltak, under ditt besøk på nettstedet, ISO-PORTAL eller i nettbutikken og ved bruk av våre lokale tjenester og tilbud, i tillegg til hvordan vi deretter behandler og bruker denne informasjonen. I tillegg ønsker vi å informere deg om de ekstra beskyttelsestiltakene vi har gjort i teknisk og organisatorisk henseende.

2. Innsamling og bruk av dine personopplysninger

Personopplysninger omfatter all informasjon om en fysisk persons personlige eller materielle forhold. Dine personopplysninger inkluderer derfor all informasjon som kan knyttes til din person, som f.eks. navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse.

 

Vi samler inn og behandler personopplysningene dine slik at du kan bruke tilbudet på nettstedet, ISO-PORTAL og i nettbutikken, samt bruke tjenestene og tilbudene våre.

 

Vi samler inn og behandler personopplysningene dine i følgende tilfeller:

 • Hvis du kontakter oss direkte, f.eks. via nettstedet, ISO-PORTAL eller nettbutikken, for å få informasjon om produktene eller tjenestene våre eller andre forhold.
 • Hvis du kjøper produkter fra oss.
 • Hvis du kjøper tjenester fra oss.
 • Hvis du gir oss opplysningene dine i forbindelse med opplæring, kurs eller en annen hendelse.
 • Hvis du ber om informasjon om produktene og tjenestene våre.
 • Hvis du svarer på våre direkte markedsføringsaktiviteter (f.eks. fyller inn et svarkort eller returskjema eller hvis du legger inn personopplysningene dine på nettstedet, i ISO-PORTAL eller nettbutikken).

Hvis tredjeparter og tilknyttede selskaper videreformidler personlig identifiserbar informasjon om deg til oss.

 

Personopplysningene samles inn, behandles og brukes kun av oss dersom, og i den utstrekning, du frivillig har gitt fra deg opplysningene til den spesifikke innsamlingen eller bruken, en lovbestemmelse uttrykkelig tillater den relevante innsamlingen og/eller bruken, og du uttrykkelig har gitt ditt samtykke til den spesifikke innsamlingen og/eller bruken.

 

Omfanget og typen innsamling og bruk av opplysningene dine varierer avhengig av om du bare besøker nettstedet, ISO-PORTAL eller nettbutikken for å hente informasjon eller for å bruke tjenestene vi tilbyr.

 

Vi lagrer alle opplysninger du gir oss via nettstedet, ISO-PORTAL eller nettbutikken på servere i et land i EU. Opplysningene er kun tilgjengelige for avdelingene i firmaet vårt som spesialiserer seg på behandling av dine henvendelser og forespørsler. Vi verken selger eller leier ut opplysningene dine til tredjeparter, og gjør dem heller ikke tilgjengelige for andre. Overføring av personopplysninger til statlige institusjoner og myndigheter gjøres kun innenfor rammen av obligatorisk nasjonal lovgivning som definert i EUs personvernforordning (GDPR). Våre ansatte er forpliktet til størst mulig hemmelighold og konfidensialitet.

Informativ bruk av nettstedet

Ved utelukkende informativ bruk av nettstedet, er det ikke nødvendig å gi fra seg personopplysninger.

 

Vi samler inn og bruker kun informasjonen som nettleseren din automatisk sender. Dette er for eksempel IP-adressen til den forespørrende datamaskinen, type, språk og versjon foruten operativsystemet til nettleseren du bruker, hvilke sider som er besøkt, dato og klokkeslett for besøket på nettstedet, tidsforskjellen i forhold til GMT (Greenwich Mean Time), mengden opplysninger som overføres og tilgangsstatus/HTTP-statuskode.

 

Vi samler inn og bruker kun disse opplysningene i anonymisert form under et informativt besøk for å gjøre det mulig for deg å besøke nettstedet, til statistiske formål og for å forbedre nettilbudet vårt. IP-adressen din avkortes med den siste oktetten (delsegmentet). Det er ingen sammenheng mellom denne informasjonen og personopplysningene fra en bestemt fysisk person.  Vi lagrer kun IP-adressen midlertidig under besøket ditt.

 

Som regel kreves det ikke personopplysninger for å bruke nettstedet og ISO-PORTAL. Det er kun nødvendig å oppgi ulike personopplysninger hvis du vil ta kontakt med oss.

 • Kontaktskjema med det formål å svare på henvendelsene dine angående produkter, nyheter, ønsker og forslag.
  • Obligatoriske opplysninger: Kontaktperson med for- og etternavn samt e-postadresse
  • Valgfrie opplysninger: Firma, adresse, postnummer/-sted, telefon- og faksnummer
 • Skjema for inngåelse av en avtale
  • Obligatoriske opplysninger: Firmanavn, for- og etternavn til kontaktperson, postnummer/-sted, land, telefonnummer, e-postadresse og hva henvendelsen gjelder
  • Valgfrie opplysninger: Forespørsel om en avtale
 • Skjema til forespørsel om oppringning og svar på spørsmålene dine angående våre produkter
  • Obligatoriske opplysninger: For- og etternavn, telefonnummer, e-postadresse og emne
  • Valgfrie opplysninger: Firmanavn, postnummer/-sted og land
 • Skjema for bestilling av prøver til en produktpresentasjon
  • Obligatoriske opplysninger: Firmanavn, kontaktperson, adresse, postnummer/-sted, telefonnummer og e-postadresse
  • Valgfrie opplysninger: Faksnummer
 • Skjema til utstedelse av gavekort pr. post
  • Obligatoriske opplysninger: Etternavn, fornavn, adresse, postnummer/-sted
  • Valgfrie opplysninger: Firma, e-postadresse

3. Informasjonskapsler

Vi bruker også informasjonskapsler på nettstedet vårt. Informasjonskapsler er små tekstfiler som sendes av nettserveren vår til nettleseren din som en del av besøket ditt på nettstedet vårt. De lagres på datamaskinen din og kan hentes frem senere.

 

Vi bruker såkalte øktinformasjonskapsler (også kalt midlertidige informasjonskapsler), dvs. de varer kun så lenge du bruker nettstedet vårt. Vi bruker f.eks. disse informasjonskapslene til å gjøre handlekurvens funksjonalitet tilgjengelig for deg på flere sider. Når besøket ditt er avsluttet og du lukker nettleseren du bruker, slettes disse øktinformasjonskapslene automatisk.

 

I tillegg bruker vi såkalte permanente informasjonskapsler. Disse informasjonskapslene lagres på datamaskinen din også etter at du har avsluttet økten og slettes etter en bestemt periode. Vi bruker permanente informasjonskapsler for å vite hvem du er, selv utenfor den bestemte nettleserøkten. Disse informasjonskapslene brukes til å lagre innstillingene dine slik at nettstedet vårt husker deg neste gang du besøker oss, og for å gjøre nettstedet mer brukervennlig.

 

Vi verken samler inn eller lagrer personopplysninger i forbindelse med informasjonskapslene. Vi bruker heller ikke teknologi som kombinerer informasjonen som genereres av informasjonskapsler med brukeropplysninger.

 

Ved hjelp av innstillingene i nettleseren din, kan du bestemme om informasjonskapsler kan lagres og hentes frem. Du kan for eksempel deaktivere informasjonskapsler helt, begrense dem til bestemte nettsteder eller konfigurere nettleseren din til å varsle deg automatisk når en informasjonskapsel installeres og be om din tilbakemelding. Av tekniske grunner krever nettstedet vårt bruk av øktinformasjonskapsler, som nevnt ovenfor, for å kunne bruke alle funksjonene på nettstedet.

4. Google Analytics

Vi bruker Google Analytics på nettstedet, en tjeneste for nettanalyse som leveres av Google Inc. («Google»). Google Analytics bruker såkalte informasjonskapsler, dvs. tekstfiler som lagres på datamaskinen din og gjør det mulig å analysere hvordan du bruker nettstedet. Informasjonen som en informasjonskapsel genererer om din bruk av dette nettstedet (inkludert IP-adressen din) overføres til og lagres på en av serverne til Google i USA. Ved aktivering av IP-anonymisering på dette nettstedet, blir IP-adressen din først avkortet av Google i EU-medlemsstatene eller andre parter i EØS-avtalen. Kun unntaksvis overføres hele IP-adressen til en av Googles servere i USA og avkortes der. Google bruker denne informasjonen, på våre vegne, til å vurdere din bruk av nettstedet, lage rapporter om aktiviteter på og bruk av nettstedet og levere tilleggstjenester til nettstedets operatør.

 

Google Analytics kombinerer ikke IP-adressen, som formidles av nettleseren din, med andre data fra Google.

 

Du kan hindre lagring av informasjonkapsler ved hjelp av en passende innstilling i nettleserprogramvaren. Vær riktignok oppmerksom på at hvis du velger dette, vil du ikke kunne bruke alle funksjonene på dette nettstedet fullt ut.

 

Vi gjør også oppmerksom på at Google Analytics brukes på dette nettstedet med utvidelsen «anonymizeIp()» og at IP-adressen din kun behandles avkortet for å utelukke enhver direkte personlig tilknytning.

 

Du kan også hindre Google fra å samle inn informasjonskapselgenererte og nettstedrelaterte opplysninger (inkludert IP-adressen din) samt å behandle disse dataene når som helst ved å følge linken nedenfor og laste ned og installere dette programtillegget i nettleseren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

5. Tredjepartsinnhold

Vi bruker tredjepartsinnhold, som f.eks. kart fra Google Maps, på nettstedet vårt. Forutsetningen for dette er at leverandørene av innholdet samler inn brukerens IP-adresse for å kunne sende innholdet til brukerens respektive nettleser. Vi legger sterk vekt på å kun bruke innhold fra leverandører som kun bruker IP-adressen til levering av innholdet. Vi har imidlertid ingen kontroll over om de respektive leverandørene også lagrer IP-adressen, f.eks. til statistiske formål.

6. Datasikkerhet

Vi gjennomfører teknologiske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger, som genereres eller samles inn, mot utilsiktet eller forsettlig manipulering, tap, ødeleggelse eller angrep fra uvedkommende. Vi forbedrer sikkerhetstiltakene våre kontinuerlig i tråd med den teknologiske utviklingen.

 

Nettstedet vårt er kryptert ved hjelp av SSL-teknologi for å hindre at uautoriserte tredjeparter får tilgang. Du gjenkjenner den sikre overføringen ved hjelp av protokollnavnet «https: //», samt referansen til et klarert sertifikat i nettadresselinjen.

7. Dine rettigheter

Hvis du har spørsmål om hvordan vi bruker dine personopplysninger, ber vi deg om å ta kontakt med oss ved å skrive til ISO-Chemie GmbH, Röntgenstr. 12, 73431 Aalen, Tyskland eller sende en e-post til portal@iso-chemie.de.

 

I tillegg kan du ta kontakt med det ansvarlige personvernombudet. Kontaktinformasjonen finner du under kontaktpersoner for personvern.

 

Som person som berøres av behandlingen av opplysningene dine, kan du gjøre visse rettigheter gjeldende overfor oss i samsvar med personvernforordningen (GDPR) og andre relevante personvernbestemmelser. Følgende avsnitt forklarer dine rettigheter i henhold til GDPR. Avhengig av forespørselens type og omfang, ber vi deg om å gjøre det skriftlig.

Den berørte personens rettigheter

Ifølge personvernforordningen kan du, som registrert person, i særdeleshet gjøre følgende rettigheter gjeldende overfor ISO-Chemie GmbH:

 

Rett til informasjon (GDPR art. 15):

Du kan når som helst be om innsyn i de opplysningene vi lagrer om deg. Denne retten til innsyn omfatter blant annet de datakategoriene som er behandlet, formålet med behandlingen og, hvis vi ikke har fått dem direkte fra deg, opplysningenes opprinnelse samt hvem vi har videreformidlet opplysningene til. Du kan kostnadsfritt få en kopi av opplysningene fra oss. Hvis du ønsker å motta flere kopier, forbeholder vi oss retten til å utstede en faktura og ta betalt for disse kopiene.

Rett til rettelse (GDPR art. 16):

Du har rett til å kreve rettelse av feil personopplysninger vi har om deg. Vi tar rimelige skritt for å sikre at opplysningene vi har om deg, og som vi behandler regelmessig, er nøyaktige, fullstendige og oppdaterte basert på den nyeste informasjonen vi har tilgang på.

Rett til å slette (GDPR art. 17):

Du har rett til å få personopplysninger vi har om deg slettet, forutsatt at de juridiske forutsetningene for dette er oppfylt. I henhold til artikkel 17 kan dette være tilfelle når

 • personopplysningene ikke lenger er påkrevet for å oppfylle formålene de ble samlet inn eller på annen måte behandlet for
 • du trekker tilbake samtykket som ligger til grunn for behandlingen, og det er ikke noe annet juridisk grunnlag for behandlingen
 • du protesterer mot behandlingen og det ikke foreligger noen legitime grunner til behandlingen som har prioritet, eller du protesterer mot behandlingen av personopplysningene dine med hensyn på direkte markedsføring
 • personopplysningene er ulovlig behandlet
 • behandlingen ikke er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som krever at vi behandler opplysningene dine, spesielt av hensyn til lovbestemte oppbevaringsfrister eller for å forsvare eller gjøre rettskrav gjeldende

Rett til å begrense behandlingen (GDPR art. 18):

Du har rett til å begrense behandlingen av personopplysningene dine dersom følgende betingelser gjelder:

 • Hvis du bestrider riktigheten av personopplysningene, og inntil vi har hatt mulighet til å avgjøre om personopplysningene er korrekte.
 • Hvis behandlingen er ulovlig, og du motsetter deg slettingen av personopplysningene og i stedet ber om at bruken begrenses.
 • Hvis vi ikke lenger har bruk for personopplysningene til behandling, men de er nødvendige for å kunne fremme, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.
 • Hvis du har protestert mot behandlingen i løpet av perioden mens det kontrolleres om våre legitime interesser har prioritet overfor dine.

Rett til dataportabilitet (DGPR art.20):

Du har rett til å få overført personopplysningene dine til en annen behandlingsansvarlig på forespørsel, hvis dette er teknisk mulig. Denne rettigheten er imidlertid betinget av at databehandlingen er basert på ditt samtykke eller er nødvendig for å kunne inngå en kontrakt. I stedet for å motta en kopi av opplysningene dine, kan du be om å få dem overført direkte til en annen ansvarlig person som du spesifiserer.

Rett til protest (GDPR art. 21):

Du kan til enhver tid, av grunner knyttet til din spesielle situasjon, motsette deg behandlingen av personopplysningene dine, så fremt behandlingen beror på ditt samtykke eller våre legitime interesser eller angår en tredjepart. I dette tilfellet vil vi ikke lenger behandle dine personopplysninger. Sistnevnte gjelder ikke hvis vi kan dokumentere overbevisende legitime grunner for behandlingen som veier opp for dine interesser, eller vi trenger opplysningene for å fremme, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.

Frister for å oppfylle de berørte rettighetene

Vi legger stor vekt på å kunne besvare alle forespørsler innen 30 dager. Dette tidsrommet kan imidlertid forlenges av grunner knyttet til den spesifikke rettigheten eller forespørselens kompleksitet.

Begrensning av opplysninger i forbindelse med oppfyllelsen av de berørte rettighetene

I enkelte situasjoner kan det hende at vi ikke kan gi deg informasjon om alle opplysningene dine som følge av lovbestemte krav. Hvis vi avviser forespørselen din på et slik grunnlag, vil vi informere deg om årsakene til avvisningen.

Klager til tilsynsmyndighetene

ISO-Chemie GmbH tar dine anliggender og rettigheter veldig alvorlig. Hvis du likevel mener at vi ikke har gitt klagen eller innvendingen din en uttømmende behandling, har du rett til å sende inn en klage til en kompetent tilsynsmyndighet (Datatilsynet).

8. Endring av denne personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen når som helst i fremtiden. Den nyeste versjonen er tilgjengelig på nettstedet vårt. Besøk nettstedet regelmessig og hold deg informert om de gjeldende personvernreglene.

 

Publisert: 25.05.2018

Kontakt Personvernerklæring

Kontakt Personvernerklæring

 

ISO-CHEMIE GmbH

Data Protection Officer

Röntgenstrasse 12

73431 AALEN

 

TELEFON +49 (0)7361 94 90-9846

 

E-POST DSB@iso-chemie.de

 

Publisert: 25.05.2018