x

ISO-TOP WINFRAMER „TYP 3“

System montażowy w zewnętrznej warstwie izolacji cieplnej dla dużych okien

Wysoka nośność i przenoszenie obciążeń w jednym

SYSTEM MONTAŻU W ZEWNĘTRZNEJ WARSTWIE IZOLACJI CIEPLNEJ ISO-TOP WINFRAMER „TYP 3“ składa się z nośnych, izolujących cieplnie profili systemowych z wysoce gęstego THERMAPORU. Bardzo dobra grupa przewodności cieplnej kształtek zapewnia perfekcyjną integrację z systemem WDVS oraz optymalne wartości współczynnika Ψ (Psi). Dzięki temu zoptymalizowane są mostki cieplne oraz osiągnięte jest wysokie działanie izolacyjne w obszarze glifów okiennych. Zapobiega to zagrożeniu powstawania pleśni w obszarze połączeń wokół otworu okiennego.

„TYP 3“ oferuje w jednym zarówno wysoką nośność, jak również przenoszenie obciążeń. Duża gęstość materiału 150 kg / m3 zapewnia nie tylko bardzo dobrą nośność do przejmowania ciężaru okna, ale także jest na tyle stabilna do przenoszenia na mur wszystkich pozostałych obciążeń. Profile
systemowe mogą być także dodatkowo wzmocnione aluminiowymi kątownikami nośnymi. Pozwala to na przenoszenie zwiększonych wymagań obciążeniowych oraz spełnienie wymagań TRAV / DIN 18008-4 oraz dyrektyw ETB.

Zalety produktu
 • montaż okien w warstwie izolacji cieplnej
 • obszerne testy indywidualne przeprowadzone przez instytuty badawcze**
 • optymalna integracja z systemami WDV
 • optymalizacja współczynnika Ψ
 • łatwy montaż poprzez komfortowe połączenie na zatrzask
 • idealna baza do uszczelnienia 3-płaszczyznowego za pomocą wielofunkcyjnych taśm uszczelniających fugi
 • doskonale nadaje się do termomodernizacji budynków
 • spełnia wymagania GEG (Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków) i zgodnie z zasadami RAL „Leitfaden zur Montage“ (Wytyczne do montażu)
 • certyfikowany komponent dla budownictwa pasywnego
 • zgodnie z EPBD
 • 10 lat gwarancji w zastosowaniu*

* Na warunkach producenta na życzenie do wglądu
** Systemy montażowe w zewnętrznej warstwie izolacji cieplnej nie podlegają obecnie żadnym regulacjom ze strony DIBt. Dlatego też dopuszczenia takie jak aBG lub abZ muszą być zastąpione przez indywidualne badania. Szczegóły do zatwierdzenia jako system montażowy w zewnętrznej warstwie izolacji cieplnej w projektach budowlanych należy uzyskać indywidualnie w biurze projektowym.

Zakres stosowania

Nośność i przenoszenie obciążeń

SYSTEM MONTAŻU W ZEWNĘTRZNEJ WARSTWIE IZOLACJI CIEPLNEJ ISO-TOP WINFRAMER „TYP 3“ oferuje w jednym zarówno wysoką nośność, jak również przenoszenie obciążeń. Duża gęstość materiału 150 kg / m3 zapewnia nie tylko bardzo dobrą nośność do przejmowania ciężaru okna, ale także jest na tyle stabilna do przenoszenia na mur wszystkich pozostałych obciążeń. ISO-TOP WINFRAMER PROFILE SYSTEMOWE mogą być także dodatkowo wzmocnione aluminiowymi kątownikami nośnymi. W tym celu w profile systemowe zintegrowano dokładnie dopasowane kieszenie konsoli. Pozwala to na przenoszenie zwiększonych wymagań obciążeniowych oraz spełnienie wymagań TRAV oraz dyrektyw ETB.

Łatwy proces montażowy

SYSTEM MONTAŻU W ZEWNĘTRZNEJ WARSTWIE IZOLACJI CIEPLNEJ ISO-TOP WINFRAMER „TYP 3“ może być stosowany obwodowo wokół otworu okiennego do montażu okien w płaszczyźnie izolacji. Obciążenia od wiatru, sił ssących oraz obciążenia własne i skrzydła przejmowane są bezpośrednio przez ISO-TOP WINFRAMER PROFILE SYSTEMOWE oraz przekazywane dalej do nośnej części konstrukcji muru. Przy tym ISO-TOP WINFRAMER PROFILE SYSTEMOWE klejone są za pomocą kleju systemowego na bazie polimerów hybrydowych ISO-TOP KLEJ FLEX WF bezpośrednio do podłoża muru oraz dodatkowo mocowane śrubami. Mechaniczne mocowanie elementów okna następuje za pomocą powszechnych na rynku śrub okiennych. Do uszczelniania okna nadawać się będą wielofunkcyjne taśmy uszczelniające fugi lub folie do połączeń okiennych z naszego asortymentu ISO³-SYSTEMU USZCZELNIEŃ OKIENNYCH.

Optymalna regulacja długośi

W celu prostego i szybkiego montażu profili systemowych są one wyposażone od strony główek w połączenie na zatrzask. W ten sposób profile mogą być łączone łatwo i praktycznie. Styki uszczelniane są za pomocą kleju systemowego ISO-TOP KLEJ FLEX WF zanim profile systemowe zostaną zamontowane do powierzchni ściany. W tym celu są one zaopatrzone w specjalne rowki na połączeniach stykowych. Odpowiednie długości mogą być już przygotowane wcześniej w warsztacie.

Dla indywidualnego dopasowania do zintegrowanego systemu izolacji cieplnej ISO-TOP WINFRAMER PROFILE SYSTEMOWE zaopatrzone są od przedniej strony na całej długości w rowek. Na całej długości rowka możliwy jest montaż opcjonalnie stosowanych profili izolujących oraz kształtek parapetowych.

KOMPONENTY SYSTEMOWE

ISO-TOP WINFRAMER PROFIL SYSTEMOWY 80 - 180/80

W celu bezpośredniego montażu systemów okiennych przed warstwą nośną muru oraz do perfekcyjnej integracji z systemem WDV posiadamy w asortymencie ISO-TOP WINFRAMER PROFIL SYSTEMOWY 80/80. Dzięki bardzo dużej gęstości materiału 150 kg/m3 oraz wyśmienitym właściwościom nośnym i izolacji cieplnej profil systemowy nadaje się optymalnie do montażu w zewnętrznej warstwie izolacji cieplnej w domach jedno- i wielorodzinnych, jak również w innych obiektach budowlanych. Co więcej ISO-TOP WINFRAMER PROFIL SYSTEMOWY 80/80 posiadają doskonały rozmiar dla większości zastosowań. Profile systemowe zapewniają również optymalne podłoże dla uszczelnień obwodowych fug okiennych. Uszczelnienie zgodne z GEG (Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków) oraz RAL może być wykonane zarówno za pomocą wielofunkcyjnych taśm uszczelniających fugi, jak też innych produktów systemowych ISO3-SYSTEMU USZCZELNIEŃ OKIENNYCH.

Uzupełniająco do rozmiaru 80 / 80 do dyspozycji mamy profile systemowe z wysięgiem 120, 140, 160 i 180 mm oraz wysokością 80 mm. Za pomocą tych rozmiarów można wykonać wszystkie normalne zastosowania budowlane. Dla dodatkowej stabilizacji ISO-TOP WINFRAMER PROFILI SYSTEMOWYCH można wsunąć w istniejące kieszenie konsoli kątownik z aluminium oraz przy mocowaniu do muru pewnie połączyć z warstwą nośną konstrukcji muru. Stanowi to dużą zaletę, szczególnie w przypadku montażu dużych i ciężkich elementów montowanych do ościeżnicy okiennej.

ISO-TOP WINFRAMER PROFILE IZOLUJĄCE

Najczęściej system WDV wystaje wyraźnie ponad płaszczyznę okna w obszarze zewnętrznym. Aby uzyskać perfekcyjne wykończenie pomiędzy ISO-TOP WINFRAMER PROFILAMI SYSTEMOWYMI a systemem WDV, można zastosować ISO-TOP WINFRAMER PROFILE IZOLUJĄCE. Te komponenty systemowe są dostępne w dwóch różnych rozmiarach standardowych oraz jako kształtki parapetowe. W zależności od wymagań obiektu oferujemy także rozwiązania indywidualne oraz odpowiednio dobrane rozmiary.

ISO-TOP WINFRAMER KONSOLE ALUMINIOWE*

W wykonanych w ISO-TOP WINFRAMER PROFILACH SYSTEMOWYCH kieszeniach konsoli przewidziano zastoso-wanie ISO-TOP WINFRAMER KONSOLI ALUMINIOWYCH, jako dodatkową stabilizację. W tym celu kieszenie konsoli są tak uformowane, aby można było w nie wsunąć ISO-TOP WINFRAMER KONSOLE ALUMINIOWE, na miejscu budowy. Po mocnym dociśnięciu ISO-TOP WINFRAMER KONSOLI ALUMINIOWYCH w kieszeniach konsoli oraz zintegrowaniu z profilami systemowymi, mogą one zostać zamocowane do muru w trybie normalnego procesu instalacyjnego. Może to być zaletą w przypadku montażu szczególnie dużych elementów, gdzie występują duże obciążenia skrzydła okna lub należy spełnić inne uzupełniające wymagania odnośnie statyki lub mocowania, jak np. TRAV lub ETB.

*Dostępne dla wszystkich wymiarów.

ISO-TOP PŁYTY KONSTRUKCYJNE WF3

ISO-TOP PŁYTY KONSTRUKCYJNE WF3 wykonane są z wysoce gęstego THERMAPORU, oferują możliwość indywidualnego, konstrukcyjnego dopasowania do montażowo-uszczelniających detali SYSTEMU MONTAŻU W ZEWNĘTRZNEJ WARSTWIE IZOLACJI CIEPLNEJ ISO-TOP WINFRAMER. Można je indywidualnie dopasować na placu budowy pod względem wymiarów i geometrii poprzez cięcie lub frezowanie. Mogą być stosowane zarówno, jako płyty adaptacyjne w połączeniu z profilami systemowymi, jak i indywidualnie, jako podwalina podokienna, profil obłożeniowy oraz kształtki parapetowe, a także do montażu skrzynek roletowych i żaluzji zewnętrznych.

KLEJ SYSTEMOWY ISO-TOP KLEJ FLEX WF

ISO-TOP KLEJ FLEX WF to wysokowartościowy, neutralny, jednokomponentowy, trwale elastyczny środek klejący na bazie hybrydowo-polimerowej. Stworzony został specjalnie do klejenia SYSTEMU MONTAŻU W ZEWNĘTRZNEJ WARSTWIE IZOLACJI CIEPLNEJ ISO-TOP WINFRAMER oraz umożliwia beznapięciowe klejenie strukturalne różnych typów systemowych. Ponadto ISO-TOP KLEJ FLEX WF służy także jako uszczelnienie i jako środek klejący w zakończeniach narożników. Pozostałe informację znajdziecie Państwo w karcie danych produktu ISO-TOP KLEJ FLEX WF.